Lời dịch bài hát Cooking ! Cooking !
Ca sĩ:


Ngày post: Jul 23 2008 09:05PM
Cảm ơn bạn yesung123 đã đóng góp lời bài hát Cooking? Cooking! - ca sỹ Super Junior-Happy

[All] loga loga.... loga loga....
[Sungmin] neyo chachi gunu ([Shindong] noma yang koyo) neyo chachi gunu ([Hyukjae] tama tang ikoyo)
[Sungmin] cachi maku yo ethe noga doga chiyacho nado namo iyodi somsi

[Rap]
[Hyukjae]tatomothe tomothe
[Shindong] iyogo tamamochothe
[Hyukjae] racomutho mochugo
[Shindong] gaichi documo rimothe
[Hyukjae] lomolotu ochimo
[Shondong] lomolotu ichomo
[Hyukjae] chomadi yonano [Shindong]comonocho

[Leeteuk] yunminichi onuga chotechotehanayo noyichi nogo naupu achimanu kiotisochi
[Yesung] kumkokumko tokumo nikahae chumasi yochigo kitohayo sansanayo suca lagutuku suge
[Kangin] inokeba opsonenayo (nenayo) tunochemo ulo ugonayo (gonayo)
[Kangin] chala ina ganu iga koba tune coma nakoba tayo
[Leeteuk] masi igo neu sohunayo (hunayo) tone esu inayo (inayo)
choma nasitala heyoni kuyo suyio
hamkute chumeyo nasayocho

[Rap]
[Hyukjae]Nachito makuyo amolo iopco
[Shindong] Cuyocho icome acuyo isosi
[Hyukjae]Yomo [Shindong] apho
[Hyukjae] ido [Shindong] amo
[Hyukjae] Chuku nulu aquani
[Shindong] Catinolo [Hyukjae] sicanota
[Shindong] Haneyo

[Yeusng] Kunokuyo cachagi nege yola thewa tolasi hambodo cholachotenu hataneyo
[Leeteuk] Nagitamta webuluta malute chima
Sinahanu kidoma nuhulo noyege mayoka yune
[Kangin] Inokeba sonenayo (nenayo)
[Kangin] isala nimu kolayo (kolayo)
[Sungmin] Inoge itala sogu yona ichi nomoyoto onune
[Leeteuk] Masuyoto nanege munayo (munayo) Humuhulu niyo hanalecho (nalecho)
[Yesung] Moliatu latui dokeba sinu yodinema choludia

[Sungmin] Akogodi kuyo inanu uyheso
[Yesung] Yoliha konu talato gocho maluku tomo yute

[Leeteuk] Iyokema opso
[All] iyokeba opso nonelayo (nelayo)
[Kangin} Igisala nimi nugokayo (gokayo)
[All] Hinogei nalusonu gona ichi logochoto inute
Masi ito nanege uneyo (uneyo)
Numuhulu iyo inalocho (nalocho)
Moliheto ago iyo kemasinu yonihena
chonulia

-------EngTrans--------

Hey honey, eat a lot!

[SHINDONG] Uga uga! Uga uga!

[SUNGMIN] My girlfriend ([SHINDONG] is too pretty) My girlfriend ([EUNHYUK] her heart is prettier)
But she also has only one weak point - she's a more incapable cook than me
[EUNHYUK] Can't cook rice either Can't cook soup either
[SHINDONG] This and that She can't cook anything!
[EUNHYUK] She can't even boil ramyun's water
[SHINDONG] She can't tell between soy sauce and cola
[EUNHYUK] I like you a lot but...
[SHINDONG] I love you a lot but...
[EUNHYUK] If it is really like this
[SHINDONG] Marriage is just...

[LEETEUK] For some reason someday you invited me to dinner
You called me over at your house, I was looking forward to it
[YESUNG] I starved and starved and starved again while anticipating the delicious dinner you'll give me
And imagining your delicious dinner I took a spoonful ([EUNHYUK] Can it be this tasteless?!*)
[KANG♡IN] Can it be this tasteless? What on earth did you put in it? ([YESUNG] Ew it's too tasteless)
I could cook better than this with my eyes closed
[LEETEUK] How could you ask me about the taste? ([EUNHYUK] Whaaat!)
What am I to say anything but... ([SUNGMIN] Ooh, ooh it's deliciousss)
I told her it's really tasty, she smiles as she gives me another serving... please save me

[EUNHYUK] I haven't got in touch with her for a few days
[SHINDONG] And her friend didn't tell me news about her
[HYUK+DONG] She's beengoign to English ([LEETEUK] I'm full) Japanese ([SUNGMIN] Anou) Chinese ([SHINDONG] Lai Lai~) lessons and has no time!

[YESUNG] Then she suddenly got in contact with me, she invited me for dinner once more
[LEETEUK] I told her I'm alright I'm full but I run to her hopefully with those feelings
[KANGIN] Can it be this delicious? ([SUNGMIN] Can it be this delicious?) Has a person made this? ([YESUNG] Oooh it's delicious!)
[SUNGMIN] But I haven't heard of such taste, not even in rumours
[LEETEUK] So she asks me about the taste ([SUNGMIN] It's good! It's good! It's tooo goood!) As I shed a tear I told you ([LEETEUK] I'm going crazy!)
[YESUNG] It's the first time since hair has grown on my head that I have such delicious cooking

[SUNGMIN] And I realize that for me...
[YESUNG] She's been to cooking school ([ALL] Oooh it's delicious!) Little did I know about that

[LEETEUK] Can it be so tasteless--- ([SHINDONG] It's not!)
[KANGIN] Can it be this delicious? ([SHINDONG] That's right!) Has a person made this? ([SUNGMIN] Hey honey!)
[SUNGMIN] But I haven't heard of such taste, not even in rumours ([YESUNG] Oh no, it's delicious!!) ([LEETEUK] It's too good! It's too good!)
[LEETEUK] So she asks me about the taste ([YESUNG] the best!!!!!) And as I shed a tear I told her
[YESUNG] It's the first time since hair has grown on my head that I have such delicious cooking
([SHINDONG] Hahahaha!) ([KANGIN] Aah it's delicious!) ([SUNGMIN] Eheheh) ([EUNHYUK] I want more~)

[GIRLFRIEND] Hey honey, are you full?
Anh yêu, ăn nhiều vào nhé!

[SHINDONG] Uga uga! Uga uga!

[SUNGMIN] Bạn gái tôi ([SHINDONG] cực kì xinh đẹp) Bạn gái tôi ([EUNHYUK] trái tim cô ấy còn đẹp hơn)
Nhưng cô ấy cũng có một nhược điểm - cô ấy nấu ăn còn dở hơn tôi
[EUNHYUK] Cũng chẳng biết nấu cơm nữa Cũng chẳng biết nấu canh nữa
[SHINDONG] Thứ này thứ kia Cô ấy chẳng nấu được gì cả!
[EUNHYUK] Cô ấy thậm chí còn không nấu được mì ramyun *
[SHINDONG] Cô ấy còn không phân biệt được nước tương và cola!
[EUNHYUK] Anh rất thích em nhưng mà...
[SHINDONG] Anh rất yêu em những mà...
[EUNHYUK] Nếu mà thực sự như thế này
[SHINDONG] Thì đám cưới cũng...

[LEETEUK] Chẳng biết tại sao một hôm em mời anh ăn tối
Em gọi anh tới nhà em, điều anh mong chờ từ lâu
[YESUNG] Anh đói, đói, và đói hơn nữa khi nghĩ tới bữa tối ngon lành em sẽ nấu cho anh
Và tưởng tượng bữa tối ngon lành ấy, anh xúc một thìa ([EUNHYUK] Sao có thể nhạt thế này!*)
[KANG♡IN] Sao có thể nhạt thế này? Em cho cái thứ gì vào vậy? ([YESUNG] Ew nhạt quá đi mất)
Nhắm mắt anh cũng nấu ngon hơn thế này
[LEETEUK] Sao em có thể hỏi anh có ngon không? ([EUNHYUK] Cái gì!)
Anh định nói bừa nhưng mà... ([SUNGMIN] Ooh, ooh ngon quaaaá)
Tôi bảo cô ấy rằng rất ngon, cô ấy cười rồi cho tôi thêm một dĩa nữa... cứu tôi với

[EUNHYUK] Vài ngày rồi tôi không liên lạc với cô ấy
[SHINDONG] Và bạn cô ấy cũng không cho tôi biết tin tức gì cả
[HYUK+DONG] Cô ấy đang đi học tiếng Anh ([LEETEUK] Anh no rồi) tiếng Nhật ([SUNGMIN] Anou) tiếng Hoa ([SHINDONG] Lai Lai~) và chẳng có thời gian! **

[YESUNG] Rồi đột nhiên cô ấy gọi cho tôi, mời tôi tới ăn tối một lần nữa
[LEETEUK] Tôi bảo cô ấy rằng được rồi, tôi no rồi, nhưng lại tràn trề hy vọng chạy tới chỗ cô ấy với những cảm xúc này
[KANGIN] Sao có thể ngon thế này? ([SUNGMIN] Sao có thể ngon thế này?) Có phải do con người nấu không vậy? [YESUNG] Oooh ngon quá đi mất!)
[SUNGMIN] Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến mùi vị ấy, kể cả nghe đồn
[LEETEUK] Rồi cô ấy hỏi tôi có ngon không ([SUNGMIN] Ngon! Ngon! Ngon cực kì!) Anh rớt nước mắt mà nói với em ([LEETEUK] Anh phát điên mất!)
[YESUNG] Lần đầu tiên, kể từ khi đầu anh mọc tóc, anh mới được nếm những món ăn ngon thế này

[SUNGMIN] Và tôi nhận ra rằng mọi thứ là vì tôi...
[YESUNG] Cô ấy đã đi học nấu ăn ([ALL] Oooh ngon quá đi mất!) Tôi chẳng biết gì về chuyện ấy cả

[LEETEUK] Sao có thể nhạt thế này --- ([SHINDONG] Không hề!)
[KANGIN] Sao có thể ngon thế này? ([SHINDONG] Đúng vậy!) Có phải do con người nấu không vậy? ([SUNGMIN] Hey em yêu!)
[SUNGMIN] Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến mùi vị ấy, kể cả nghe đồn ([YESUNG] Oh không, ngon quá đi mất!!) ([LEETEUK] Ngon cực kì! Ngon cực kì!)
[LEETEUK] Rồi cô ấy hỏi tôi có ngon không ([YESUNG] tuyệt vời!!!!!) Và tôi rớt nước mắt nói với cô ấy
[YESUNG] Lần đầu tiên, kể từ khi đầu anh mọc tóc, anh mới được nếm những món ăn ngon thế này
([SHINDONG] Hahahaha!) ([KANGIN] Aah ngon quá đi mất!) ([SUNGMIN] Eheheh) ([EUNHYUK] Anh muốn ăn nữa!~)

[BẠN GÁI] Hey anh yêu, anh no chưa?

-------------------------------------------
* ramyun: một loại mì phổ biến ở Hàn Quốc, giống mì ramen của Nhật
** ở đây có thể hiểu là tiếng Anh ... hoặc món Anh... nhưng mình nghĩ là tiếng Anh... thì đúng hơn, vì cô gái đang muốn giấu ko cho bạn trai biết cô đi học nấu ăn :)
Học tiếng Anh qua lời bài hát Cooking ! Cooking ! trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Cooking ! Cooking ! có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Cooking ! Cooking !, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Cooking ! Cooking ! bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Cooking ! Cooking !, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...