Lời dịch bài hát Confidence
Ca sĩ:


FRENCH LYRICS

J’ai voulu laisser le temps au temps, mais il ne m’a pas laissé le choix
Pour ne pas y penser j’ai fait semblant mais tout me ramène encore à toi
Je tourne en rond face a ces questions sans réponse qui voudrait me voir abandonner
Seras-tu la quand mes nuits seront longues, sauras-tu seulement m’aimer

[Refrain] :
Je voudrais y croire, pourtant quelque part
J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire,
un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois,
Que mes yeux s’en souviennent encore parfois
Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi
Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour
Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour ...

[Couplet]:
J’ai beau essayer de rester forte je sens encore s’abattre sur moi
Ces souvenirs qui me rattrapent encore et encore comme pour me rappeler
Que j’ai déjà payé le prix pour avoir trop aimé, pour avoir trop donné
Si un jour je me sens tomber, seras-tu là pour me relever ?

[Refrain]
Je voudrais y croire, pourtant quelque part
J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire,
un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois ?
Que mes yeux s’en souviennent encore parfois ?
Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi
Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour ?
Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour ...

Si le temps se joue de nous
Si la vie nous tourne le dos, seras-tu là malgré tout ?
Sauras-tu trouver les mots ?
Promets-moi que jamais rien ni personne ne pourra faire qu’un jour on s’abandonne

On s’abandonne .. Naaan

Promets-moi qu’un jour peut-être, mes peurs ne seront plus les mêmes.. Promets-moi, Promets-moi.

Je voudrais y croire, pourtant quelque part
J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire,
un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois ?
Que mes yeux s’en souviennent encore parfois ?
Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi
Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour ?
Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour

ENGLISH LYRICS
I wanted to allow time to time, but he did not let me choose
To not think I pretended but still brings me back to you
I turn around to face the unanswered questions that would give me
Will you be there when my nights are long, can you just love me

I would like to think, but somewhere
I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe,
My eyes still remember sometimes
I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you
Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return
Promise me that someday I will trust in love ...

I'm trying to stay strong I still feel befall me
These memories gaining on me again and again as if to remind me
I already paid the price for having loved too, for having given too much
If one day I'm falling, will you be there to meet me?

I would like to think, but somewhere
I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe,
My eyes still remember sometimes
I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you
Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return
Promise me that someday I will trust in love ...

If time is playing with us
If life turns us back, will you still there?
Can you find the words?
Promise me that nothing and no one can do that one day surrenders

It abandons ....

Promise me that someday perhaps my fears will not be the same .. Promise me, promise me.

I would like to think, but somewhere
I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe,
My eyes still remember sometimes
I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you
Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return
Promise me that someday I will trust in love ...
Em muốn dành thời gian, nhưng anh ấy không cho em chọn lựa
Không nghĩ rằng em giả vờ nhưng vẫn mang em quay về với anh
Em quay lại đối mặt với những câu hỏi chưa được trả lời sẽ dành cho em
Liệu anh có thể ở đây khi những đêm tối của em dài dẳng, anh có thể chỉ yêu mình em không ?

Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó
Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ?
Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi
Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh
Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại?
Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu...

Em đang cố gắng mạnh mẽ, em vẫn cảm thấy rằng em đang hủy hoại chính em
Những kỉ niệm này lại hiện diện trong em lần nữa và lần nữa cũng như để thức tỉnh em
Em sẵn sàng trả giá vì đã quá yêu, vì đã được quá nhiều
Nếu một ngày em gục ngã, anh sẽ ở đó để gặp em ?

Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó
Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ?
Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi
Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh
Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại?
Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu...

Nếu thời gian bắt đầu cho chúng ta
Nếu cuộc sống làm chúng ta trở lại với nhau, anh sẽ vẫn ở đó chứ ?
Anh có thể tìm thấy những từ này không ?
Hứa với em rằng không có thứ gì và không một ai có thể làm điều đó
Từ bỏ....
Hứa với em rằng một ngày nào đó có lẽ nỗi sợ hãi của em sẽ không còn như nhau nữa...Hứa với em, hãy hứa với em...

Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó
Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ?
Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi
Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh
Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại?
Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu...
Học tiếng Anh qua lời bài hát Confidence trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Confidence có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Confidence, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Confidence bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Confidence, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...