Lời dịch bài hát Cây treo cổ /The Hanging Tree
Ca sĩ:


I came to town to search for gold
And I brought with me a memory
And I seem to hear the night wind cry,
"Go hang your dreams on the hangin' tree
Your dreams of love that could never be
Hang your faded dreams on the hangin' tree!"

I searched for gold and I found my gold
And I found a girl who loved just me
And I wished that I could love her too
But I'd left my heart on the hangin' tree
I'd left my heart with a memory
And a faded dream on the hangin' tree.

Now there were men who craved my gold
And meant to take my gold from me
When a man is gone he needs no gold
So they carried me to the hangin' tree
To join my dreams and a memory
Yes they carried me to the hangin' tree.

To really live you must almost die
And it happened just that way with me
They took the gold and set me free
And I walked away from the hangin' tree
I walked away from the hangin' tree
And my own true love, she walked with me!

That's when I knew that the hangin' tree
Was a tree of life, new life for me
A tree of hope, new hope for me
A tree of love, new love for me
The hangin' tree, the hangin' tree, the hangin' tree!
Lời dịch bài hát Cây treo cổ
Tôi đến thị trấn để tìm vàng
Và tôi mang theo mình một kí ức
Và có vẻ tôi nghe tiếng gió đêm thét gào
"Hãy đi treo những giấc mơ của ngươi lên giá treo cổ
Những giấc mơ tình yêu không bao giờ có thể thành
Hãy treo những giấc mơ nhạt nhoà lên giá treo cổ!"

Tôi tìm vàng và tôi thấy vàng
Và tôi tìm thấy một cô gái chỉ yêu mỗi tôi mà thôi
Và tôi ước rằng tôi cũng có thể yêu cô ấy
Nhưng tôi đã để trái tim của mình trên giá treo cổ
Tôi đã rời bỏ trái tim mình với một kí ức
Và một giấc mơ nhạt nhòa trên giá treo cổ

Bây giờ, có những kẻ khao khát vàng của tôi
Và ý có định cướp vàng của tôi
Khi một người đã chết thì chẳng cần vàng làm gì
Vì thế họ mang tôi đến giá treo cổ
Để hòa nhập cùng với những giấc mơ và một kí ức
Ừ, họ mang tôi đến giá treo cổ

Để sống thật sự, bạn phải hầu như chết đi
Và điều đó cũng xảy ra như thế với tôi
Họ cướp vàng và trả tự do cho tôi
Và tôi bước khỏi giá treo cổ
Tôi đã bước khỏi giá treo cổ
Và tình yêu thật sự của tôi, cô ấy bước cùng tôi!

Đó là khi tôi biết rằng giá treo cổ
Là một cây sự sống, cuộc sống mới cho tôi
Một cây hi vọng, hi vọng mới cho tôi
Một cây tình yêu, một tình yêu mới cho tôi
Giá treo cổ, giá treo cổ, giá treo cổ!
Học tiếng Anh qua lời bài hát Cây treo cổ /The Hanging Tree trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Cây treo cổ /The Hanging Tree có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Cây treo cổ /The Hanging Tree, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Cây treo cổ /The Hanging Tree bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Cây treo cổ /The Hanging Tree, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...