Lời dịch bài hát At Your Side
Ca sĩ:


When the daylight's gone and you're on your own
And you need a friend just to be around
I will comfort you, I will take your hand
And I'll pull you through, I will understand

And you know that

I'll be at your side, there's no need to worry
Together we'll survive through the haste and hurry
I'll be at your side
If you feel like you're alone, and you've nowhere to turn
I'll be at your side

If life's standing still and your soul's confused
And you cannot find what road to choose
If you make mistakes (make mistakes)
You can't let me down (let me down)
I will still believe (still believe)
I will turn around

And you know that

I'll be at your side, there's no need to worry
Together we'll survive through the haste and hurry
I'll be at your side
If you feel like you're alone, and you've nowhere to turn
I'll be at your side

I'll be at your side
I'll be at your side
You know that

I'll be at your side, there's no need to worry
Together we'll survive through the haste and hurry
I'll be at your side
If you feel like you're alone, you've got somewhere to go,
'Cos I'm right there
I'll be at your side, I'll be right there for you
(Together we'll survive) through the haste and hurry
I'll be at your side
If you feel like you're alone, you've got somewhere to go,
'Cos I'm at your side

I'll be right there for you
I'll be right there for you, yeah
I'm right at your side
Khi ánh dương vụt tắt và bạn trở nên cô độc
Và bạn cần một người bạn luôn bên mình
Tôi sẽ đến an ủi bạn, tôi sẽ nắm tay bạn
Và tôi sẽ giúp bạn vượt qua, tôi sẽ thấu hiểu

Và bạn biết đấy

Tôi sẽ luôn bên bạn, không cần phải sầu lo
Ở bên nhau, chúng ta không cần hấp tấp, vội vàng
Tôi sẽ luôn bên bạn
Nếu bạn cảm thấy như thể bạn đang cô đơn, và bạn không có nơi nảo để quay lại
Tôi sẽ luôn bên bạn

Nếu cuộc sống vẫn đứng yên và lòng bạn rối bời
Và bạn không thể tìm thấy con đường nào để chọn
Nếu bạn gây ra lỗi lầm (gây ra lỗi lầm)
Bạn không thể ngăn tôi lại (ngăn tôi lại)
Tôi sẽ vân vững tin (vẫn vững tin)
Tôi sẽ quay lại

Và bạn biết đấy

Tôi sẽ luôn bên bạn, không cần phải sầu lo
Ở bên nhau, chúng ta không cần hấp tấp, vội vàng
Tôi sẽ luôn bên bạn
Nếu bạn cảm thấy như thể bạn đang cô đơn, và bạn không có nơi nảo để quay lại
Tôi sẽ luôn bên bạn

Tôi sẽ luôn bên bạn
Tôi sẽ luôn bên bạn
Bạn biết đấy

Tôi sẽ luôn bên bạn, không cần phải sầu lo
Ở bên nhau, chúng ta không cần hấp tấp, vội vàng
Tôi sẽ luôn bên bạn
Nếu bạn cảm thấy như thể bạn đang cô đơn, và bạn không có nơi nảo để đi
Vì tôi ở đó
Tôi sẽ luôn bên bạn, tôi sẽ ở đó vì bạn
(Ở bên nhau, chúng ta không cần) hấp tấp, vội vàng
Tôi sẽ luôn bên bạn
Nếu bạn cảm thấy như thể bạn đang cô đơn, và bạn không có nơi nảo để đi
Vì tôi luôn bên bạn

Tôi sẽ ở đó vì bạn
Vâng, tôi sẽ ở đó vì bạn
Tôi sẽ luôn bên bạn.
Học tiếng Anh qua lời bài hát At Your Side trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc At Your Side có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát At Your Side, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát At Your Side bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát At Your Side, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...