Lời dịch bài hát Angels On The Moon
Ca sĩ:


Angels On The Moon

Do u dream that the world will know your name
So tell me your name
Do you care, about all the little things
or anything at all?

I wanna feel, all the chemicals inside
I wanna feel
I wanna sunburn, just to know that I'm alive
To know I'm alive

Don't tell me if I'm dying,
'cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me 'cause I'm dreaming,
of angels on the moon
Where everyone u know, never leaves too soon

Do you believe, in the day that you were born
Tell me do you believe?
Do you know, that everyday's the first
of the rest of your life

Don't tell me if I'm dying,
'cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me cause I'm dreaming,
of angels on the moon
Where everyone u know, never leaves too soon

This is to one last day in the shadows
And to know a brother's love
This is to New York City angels
And the rivers of our blood
This is to all of us, to all of us

Don't tell me if I'm dying,
'cause I don't wanna know
If I can't see the sun, maybe I should go
Don't wake me cause I'm dreaming,
of angels on the moon
Where everyone u know, never leaves too soon

You can tell me all your thoughts,
about the stars that fill polluted skies
And show me where you run to,
when no one's left to take your side
But don't tell me where the road ends,
'cause I just don't wanna know
No I don't wanna know

Don't tell me if I'm dying
Don't tell me if I'm dying
Don't tell me if I'm dying
Những Thiên Thần Trên Cung Hằng

Bạn có mơ, rằng thế giới sẽ biết tên bạn
Thế hãy nói cho tôi biết tên bạn
Bạn có để tâm, đến tất cả những điều nhỏ
hay bất cứ điều gì chút nào không?

Tôi muốn cảm giác, tất cả nhg chất hóa học o người
Tôi muốn cảm giác
Tôi muốn rám nắng, chỉ để biết rằng tôi đang sống
Để biết tôi đang sống

Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết,
vì tôi không muốn biết
Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi
Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ,
về những thiên thần trên cung hằng
Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm

Bạn có tin, vào ngày bạn đã được sinh ra
Nói cho tôi biết bạn có tin?
Bạn có biết, rằng mỗi ngày là ngày đầu
của những ngày còn lại của cuộc đời bạn

Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết,
vì tôi không muốn biết
Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi
Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ,
về những thiên thần trên cung hằng
Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm

Này là cho một ngày cuối trong bóng tối
Và để biết tình anh em
Này là cho những thiên thần của Thành phố New York
Và những dòng sông của máu chúng ta
Này là cho tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta

Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết,
vì tôi không muốn biết
Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi
Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ,
về những thiên thần trên cung hằng
Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm

Bạn có thể nói cho tôi biết tất cả suy nghĩ của bạn,
về những vì sao đầy trên bầu trời ô nhiễm
Và hãy chỉ cho tôi biết nơi bạn chạy tới,
khi không còn ai ở bên bạn
Nhưng đừng nói cho tôi biết nơi con đường kết thúc,
vì tôi chỉ không muốn biết
Không tôi không muốn biết

Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết
Học tiếng Anh qua lời bài hát Angels On The Moon trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Angels On The Moon có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Angels On The Moon, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Angels On The Moon bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Angels On The Moon, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...