Lời dịch bài hát ABC
Ca sĩ:


Michael: A buh-buh buh buh-buh
J5: A buh-buh buh buh-buh
Michael: You went to school to learn, girl
Things you never, never knew before...
Jermaine: Like I before E except after C...
Michael: And why 2 plus 2 makes four
Now now now, I'm gonna teach you...
J5: Teach you, teach you
Michael: All about love, dear...
J5: All about love
Jermaine: Sit yourself down, take a seat
All you gotta do is reapeat after me.
CHORUS:
J5: ABC
Michael: Easy as...
J5: 123
Michael: Or simple as...
J5: Do re mi
Michael: ABC, 123, baby, you and me girl!
J5: ABC
Michael: Easy as...
J5: 123
Michael: Or simple as...
J5: Do re mi
Michael: ABC, 123, baby, you and me!
Tito: Come on, let me love you just a little bit!
Jackie: Come on, let me love you just a little bit!
Jermaine: I'm a going to teach how to sing it out!
Michael: Come on, come one, come on
Let me show you what it's all about!
Reading, writing and arithmetic
Are the branches of the learning tree
Jermaine: But without the roots of love every day, girl
Michael: Your education ain't complete
T-T-T-Teacher's gonna show you
J5: Show you, show you
Michael: How to get an A!
J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!
Michael: Spell "me" "you"
J5: Add the two!
Jermaine: Listen to me baby, that's all you gotta do!
REPEAT CHORUS
BRIDGE:
Michael: Sit down, girl!
I think I love you!
No!
Get up, girl!
Show me what you can do!
Shake it, shake it, baby, come on now!
Shake it, shake it, baby, ooo oooh!
Shake it shake it, baby, huh!
123, baby, oo ooo!
ABC, baby, nah nah!
Do re mi, baby, huh!
That's how easy love can be.
J5: ABC
Michael: ABC, it's easy
Easy as123
It's like counting up to 3
Or simple as Do re mi
Sing a simple melody
Michael: A buh-buh buh buh-buh
J5: A buh-buh buh buh-buh
Michael: Em đến trường để học, em gái à
Những điều em chưa bao giờ, chưa bao giờ biết trước đây...

Jermaine: Giống như I trước E ngoại trừ sau C...
Michael: Và tại sao hai cộng hai bằng bốn
Giờ thì anh sẽ dạy em...
J5: Dạy cho em
Michael: Tất cả về tình yêu, em à...
J5: Tất cả chuyện về tình yêu

Jermaine: Ngồi xuống, ngồi xuống nào
Tất cả những gì em cần làm là lặp lại theo anh.
Điệp khúc:
J5: ABC
Michael: Dễ như...
J5: 123
Michael: Hay đơn giản như...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em yêu, em và anh!
J5: ABC
Michael: Dễ như là...
J5: 123
Michael: Hoặc đơn giản như là...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em à, em và anh!
Tito: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jackie: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jermaine: Anh sẽ dạy cho em cách hát to điều đó lên!
Michael: Nào nào nào
Để anh cho em thấy tình yêu là thế nào!
Đọc, viết và số học
Là những nhánh của cây học vấn

Jermaine: Nhưng không có những chiếc rễ tình yêu mỗi ngày thì em ơi

Michael: Học vấn của em sẽ không đầy đủ
Thầy sẽ chỉ em thấy
J5: Cho em thấy
Michael: Làm sao để đạt điểm A!
J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!
Michael: Đánh vần "anh" và "em"
J5: Cộng cả hai vào!
Jermaine: Nghe anh đi, đó là tất cả những gì em cần làm!
Lặp lại điệp khúc
Đoạn phăng:
Michael: Ngồi xuống, em!
Anh nghĩ anh yêu em mất rồi!
Không!
Đứng lên, em!
Cho anh thấy em có thể làm gì!
Lắc đi, lắc đi em, nào nào!
Lắc đi, lắc đi em, ooo oooh!
Lắc đi, lắc đi em, ha!
123, em, oo ooo!
ABC, em, nah nah!
Đồ rê mi, em, huh!
Tình yêu dễ dàng như thế đó.
J5: ABC
Michael: ABC, dễ mà
Dễ như một hai ba
Giống như đếm đến ba
Hoặc đơn giản như Đồ rê mi
Hát một giai điệu đơn giản
Học tiếng Anh qua lời bài hát ABC trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc ABC có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát ABC, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát ABC bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát ABC, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...