Bài hát: Bụi Phấn

Khi thầy viết bảng 
Bụi phấn rơi rơi 
Có hạt bụi nào 
Rơi trên bục giảng 
Có hạt bụi nào 
Vương trên tóc thầy. 

[ĐK:] 
Em yêu phút giây này 
Thầy em tóc như bạc thêm 
Bạc thêm vì bụi phấn 
Cho em bài học hay. 

Mai sau lớn nên người 
Làm sao có thể nào quên 
Ngày xưa thầy dạy dỗ 
Khi em tuổi còn thơ.