Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Cháu Yêu Bà


Bài hát: Cháu Yêu Bà
Ca sĩ: Bé Bảo An
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Bà ơi bà
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!

Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.

Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.

Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...