Lời dịch bài hát When The Swallows Fly
Ca sĩ:


Lời dịch bài hát When The Swallows Fly, Bee Gees
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài hát When The Swallows Fly có lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát When The Swallows Fly ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub của bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát When The Swallows Fly, và tất cả bài hát hay, bài hát có lời dịch của Bee Gees . Lời dịch bài hát MyLyric.net mong muốn các bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát When The Swallows Fly, đó chính là niềm vui, động lực để chúng tôi tiếp tục dịch nhiều bài hát tiếng Anh, tiếng Hàn...cho mọi người cùng nghe.

I wander lonely as a cloud.
I keep my head above the crowd.
Ain't nobody else as big as me.

But I must remember friends.
What has to start just has to end.
Everybody's got a destiny.

And I know when the swallows flies.
Yes, I know, and the earth just dies.
Then I'll be told what I am.
The swallow and me.

I'll look after number one.
I'll forget the beggar's son.
Everybody's got to stay alive.

I'll keep walking amongst the clouds.
I'll keep my head above the crowd.
I'll watch them live, I'll watch them die.

And I know when the swallows flies.
Yes, I know, and the earth just dies.
Then I'll be told what I am.
The swallow and me.

Yes, I know when the swallows flies.
Yes, I know, and the earth just dies.
Yes, I know when the swallow flies.
Yes, I know, and the earth just dies.
Tôi lang thang cô đơn như một đám mây
Tôi giữ tâm trí mình trên đám đông
Chẳng có ai khác to lớn được như tôi đâu

Nhưng tôi vẫn phải nhớ tới những người bạn
Điều gì đã bắt đầu phải có kết thúc
Mọi người đều có số phận của riêng mình

Tôi biết khi nào những chú chim nhạn bay
Phải rồi, tôi biết, trái đất sẽ tàn lụi thôi
Rồi tôi sẽ được biết mình là ai
Chú chim nhạn và tôi

Tôi sẽ tìm kiếm vị trí số một
Tôi sẽ quên cậu bé ăn xin
Mọi người bắt đầu trở lại sự sống

Tôi sẽ giữ bước đi giữa những đám mây
Tôi sẽ giữ tâm trí mình trên đám đông
Tôi sẽ xem họ sống, tôi sẽ xem họ chết

Tôi biết khi nào những chú chim nhạn bay
Phải rồi, tôi biết, trái đất sẽ tàn lụi thôi
Rồi tôi sẽ được biết mình là ai
Chú chim nhạn và tôi

Tôi biết khi nào những chú chim nhạn bay
Phải rồi, tôi biết, trái đất sẽ tàn lụi thôi
Tôi biết khi nào những chú chim nhạn bay
Phải rồi, tôi biết, trái đất sẽ tàn lụi thôi
Học tiếng Anh qua lời bài hát When The Swallows Fly trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc When The Swallows Fly có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát When The Swallows Fly, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát When The Swallows Fly bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát When The Swallows Fly, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...