Lời dịch bài hát What If
Ca sĩ:

Lời dịch bài hát What If - ColdPlay  
Lời dịch bài hát What If, ColdPlay
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài What If lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát What If ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát What If, và tất cả bài hát của ColdPlay

What if there was no light.
Nothing wrong, nothing right.
What if there was no time?
And no reason or rhyme?
What if you should decide
That you don't want me there by your side.
That you don't want me there in your life.

What if I got it wrong?
And no poem or song..
Could put right what I got wrong,
Or make you feel I belong
What if you should decide
That you don't want me there by your side
That you don't want me there in your life.

Oooooh, that's right
Let's take a breath, jump over the side.
Oooooh, that's right
How can you know it if you don't even try?
Oooooh, that's right

Every step that you take
Could be your biggest mistake
It could bend or it could break
But that's the risk that you take
What if you should decide
That you don't want me there in your life.
That you don't want me there by your side.

Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side.
Oooooh, that's right
How can you know it when you don't even try?
Oooooh, that's right

Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side
Oooooh, that's right
You know that darkness always turns into light
Oooooh, that's right..
Ra sao nếu không có ánh sáng.
Không có gì sai, cũng chẳng có gì đúng.
Ra sao nếu không có thời gian?
Và không lý do hay âm vần?
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em.
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.

Ra sao nếu tôi đã làm sai?
Rồi chẳng có bài thơ hay bài hát nào..
Có thể chăng sửa lại những gì tôi đã sai,
Hoặc làm cho em cảm thấy mình thuộc về
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.

Oooooh, đúng rồi
Hãy hít một hơi, bỏ nó qua một bên.
Oooooh, đúng rồi
Làm sao em có thể biết điều đó nếu như em không thử?
Oooooh, đúng rồi

Mỗi bước mà em đi
Có thể là sai lầm lớn nhất của em
Nó có thể bẻ cong hoặc có thể phá vỡ
Nhưng đó là nguy cơ mà em gặp
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.

Oooooh, đúng rồi
Hãy thư giãn và để nó qua một bên
Oooooh, đúng rồi
Làm sao em có thể biết điều đó nếu như em không thử?
Oooooh, đúng rồi

Oooooh, đúng rồi
Hãy thư giãn và để nó qua một bên
Oooooh, đúng rồi
Em biết rằng bóng tối rồi luôn biến thành ánh sáng
Oooooh, đúng đó ..

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát What If, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]