Lời dịch bài hát Robot Boy
Ca sĩ:


Lời dịch bài hát Robot Boy, Linkin Park
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài Robot Boy lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát Robot Boy ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát Robot Boy, và tất cả bài hát của Linkin Park

You say you're not going to fight
Because no one will fight for you
And you think there's not enough love
And no one to give it to
And you're sure you've hurt for so long
You've got nothing left to lose
So you say you're not going to fight
Because no one will fight for you

You say the weight of the world
Has kept you from letting go
And you think compassion's a flaw
And you'll never let it show
And you're sure you've hurt in a way
That no one will ever know But someday the weight of the world
Will give you strength to go

Hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
Just hold, on the weight of the world
Will give you the strength to go
Bạn nói rằng bạn sẽ không chiến đấu nữa
Bởi vì sẽ không có ai chiến đấu cho bạn
Và bạn nghĩ rằng sẽ không có đủ tình yêu
Và không có ai trao nó cho bạn
Và bạn chắc chắn rằng bạn đã bị tổn thương quá lâu
Bạn đã không còn gì để mất nữa
Vì vậy, bạn nói rằng bạn sẽ không chiến đấu nữa
Bởi vì không có ai sẽ chiến đấu cho bạn

Bạn nói rằng trọng lượng của thế giới
Giữ bạn không buông xuôi mọi việc
Và bạn nghĩ rằng lòng nhân từ là một sai lầm
Và bạn sẽ không bao giờ thể hiện nó ra
Và bạn chắc chắn rẳng bạn đã bị tổn thương theo một cách nào đó mà chẳng có ai biết được
Nhưng một ngày nào đó trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp

Giữ chặt lấy, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp
Vì vậy hãy giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp
Vì vậy hãy giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp
Chỉ cần giữ chặt, trọng lượng của thế giới
Sẽ trao cho bạn sức mạnh để đi tiếp

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Robot Boy, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]