Lời dịch bài hát Never let go
Ca sĩ:


NEVER LET GO
Can you lay your life down, so a stranger can live?
Can you take what you need, but take less than you give?
Could you close every day, without the glory and fame?
Could you hold your head high, when no one knows your name?
That's how legends are made, at least that's what they say.

We say goodbye, but never let go.
We live, we die, cause you can't save every soul.
Gotta take every chance to, show that you're the kinda man who;
Will never look back, never look down,
and never let go.

Can you lose everything, you ever had planned?
Can you sit down again, and play another hand?
Could you risk everything, for the chance of being alone?
Under pressure find the grace, or would you come undone?
That's how legends are made, at least that's what they say?
We say goodbye, but never let go.
We live, we die, cause you can't save every soul.
Gotta take every chance to, show that you're the kinda man who;
Will never look back, never look down,
and never let go.

Never let go, Never let go, Never let go

Gotta take every chance to, show that you're the kinda man who;
Will never look back, never look down,
and never let go.

We say goodbye, but never let go.
We live, we die, 'but you can't save every soul.
Gotta take every chance to, show that you're the kinda man who;
Will never look back, never look down,
and never let go.

Will never look back, never look down,
and never let go.

Never let go, Never let go, Never let go
KHÔNG BAO GIỜ RA ĐI
Bạn có thể nằm xuống, cho sự sống của một người xa lạ?
Bạn có thể lấy những gì bạn cần, nhưng ít hơn những gì bạn cho đi?
Bạn có thể kết thúc một ngày, mà không có danh vọng và vinh quang?
Bạn có thể ngẩng cao đầu, khi không một ai biết đến tên bạn?
Đó là cách tạo nên huyền thoại, hay ít nhất đó là những điều
người ta nói về huyền thoại.

Chúng ta vẫy chào tạm biệt, nhưng không bao giờ ra đi.
Chúng ta sống, rồi chết, chỉ vì không một linh hồn nào được cứu vớt.
Hãy nhận lấy từng cơ hội để chỉ ra rằng, con người của bạn;
Sẽ không bao giờ nhìn lại, không bao giờ cúi đầu và không bao giờ ra đi.

Bạn có sẵn sàng mất tất cả, những gì bạn đã dự trù?
Bạn có sẵn sàng ngồi lại, để bắt đầu một vận may khác?
Bạn có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, cho cuộc sống lẻ loi?
Trong khó khăn cố tìm một ân huệ, hay bạn sẽ bỏ dỡ cuộc hành trình?
Đó là cách tạo nên huyền thoại, hay ít nhất đó là những điều
người ta nói về huyền thoại.

Chúng ta vẫy chào tạm biệt, nhưng không bao giờ ra đi.
Chúng ta sống, rồi chết, chỉ vì không một linh hồn nào được cứu vớt.
Hãy nhận lấy từng cơ hội để chỉ ra rằng, con người của bạn;
Sẽ không bao giờ nhìn lại, không bao giờ cúi đầu và không bao giờ ra đi.

Không bao giờ ra đi, không bao giờ ra đi, không bao giờ ra đi

Hãy nhận lấy từng cơ hội để chỉ ra rằng, con người của bạn;
Sẽ không bao giờ nhìn lại, không bao giờ cúi đầu và không bao giờ ra đi.

Chúng ta vẫy chào tạm biệt, nhưng không bao giờ ra đi.
Chúng ta sống, rồi chết, nhưng không một linh hồn nào được cứu vớt.
Hãy nhận lấy từng cơ hội để chỉ ra rằng, con người của bạn;
Sẽ không bao giờ nhìn lại, không bao giờ cúi đầu và không bao giờ ra đi.

Sẽ không bao giờ nhìn lại, không bao giờ cúi đầu và không bao giờ ra đi.

Không bao giờ ra đi, không bao giờ ra đi, không bao giờ ra đi
Học tiếng Anh qua lời bài hát Never let go trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Never let go có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Never let go, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Never let go bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Never let go, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...