Lời dịch bài hát My Mamma Said
Ca sĩ:


We dreamed a dream
Woke up and lived it
We had the music in our hands

The drops of rain
Became a river
And now it's time to end these things
So "Thank you"

My mamma said that the best thing in life was getting me alive
Somebody hadn't anything else in this world, baby
My mamma said she would give her life up for me

My mamma said
My mamma said
My ma-ma-mamma

My mamma said that the worse thing in life was getting used to love
Somebody hadn't anything else in this world, baby
No you ain't going to, no you ain't going to lose it all

Mamma don't leave
Don't go
Don't run
Don't hide
Don't cry
Don't ever feel scared now

Mamma just crossed
Just crossed
To the parallel world
She crossed
She crossed
To the multiverse

Circle and protons, all vibrations
Circle and neutrons, all vibrations

Mamma just crossed
Just crossed
To the parallel world
She crossed
She crossed
To the multiverse

I know you're lying dear
Taking your last breath
I'm holding back the tears
Oh mamma don't die

My mamma said that the best thing in life was getting me alive
Somebody hadn't anything else in this world, baby
My mamma said she would give her life up for me

My mamma said
My mamma said
My ma-ma-mamma

My mamma said that the worse thing in life was getting used to love
Somebody hadn't anything else in this world, baby
No you ain't going to, no you ain't going to lose it all

My mamma said, my mamma said
My mamma said, my mamma said

Mamma, hold on
Give in
Let go
Release yourself
From everything
Now dear

Mamma just crossed
Just crossed
To the parallel world
She crossed
She crossed
To the multiverse

Circle and electrons, all vibrations
Circle and electrons, all vibrations

Mamma just crossed
Just crossed
To the parallel world
She crossed
She crossed
To the multiverse

I know you're lying dear
Taking your last breath
I'm holding back the tears
Oh mamma don't die

My mamma said that the best thing in life was getting me alive
Somebody hadn't anything else in this world, baby
My mamma said she would give her life up for me

My mamma said
My mamma said
My ma-ma-mamma
My mamma said
My mamma said
My ma-ma-mamma
My mamma said
My mamma said
Chúng con mơ một giấc mơ
Thấy mình tỉnh dậy trong mơ
Chúng ta chơi nhạc

Từng giọt mưa rơi xuống
Hóa thành dòng sông
Và rồi hiện thực mọi thứ tan biến*
Thật lòng "Cám ơn".

Mama nói rằng điều tuyệt vời nhất là con còn được sống
Baby, ai trên đời này mà chẳng có mất mát
Mama nói rằng Người sẽ dành cuộc sống cho tôi.

Má đã nói rằng
Mama nói
Mama..

Mama nói rằng thật là tệ khi Người bắt đầu yêu nhiều hơn*
Baby, ai trên đời này mà chẳng có mất mát
Không Người đừng, xin Người đừng bỏ mặc tất cả

Không mama không bỏ đi đâu cả
Không đi
không chạy
Không trốn con đâu
Con đừng khóc
Bây giờ đừng sợ nữa nào

Mama chỉ đến
Chỉ băng qua
Đến thế giới song song
Người chỉ đến
chỉ băng qua vũ trụ

Hạt nhân và proton, tất cả chuyển động
Hạt nhân và nơtron , tất cả chuyển động

Mama chỉ đến
Chỉ băng qua
Đến thế giới song song
Người chỉ đến
chỉ băng qua vũ trụ

Mama yêu, con biết Người nói dối
Xin Người hãy giữ hơi sức cuối
Con sẽ kìm nước mắt
Oh, mama không mất

Mama nói rằng điều tuyệt vời nhất là con còn được sống
Baby, ai trên đời này mà chẳng có mất mát
Mama nói rằng Người sẽ dành cuộc sống cho tôi.

Má đã nói rằng
Mama nói
Mama..

Mama nói rằng thật là tệ khi Người bắt đầu yêu nhiều hơn
Baby, ai trên đời này mà chẳng có mất mát
Không Người đừng, xin Người đừng bỏ mặc tất cả

Mama nói rằng, nói rằng
Mama nói rằng, nói rằng

Mama, đợi đã
Thôi được
Đi thôi
Giải thoát mama khỏi
tất cả phiền muộn
Mama ơi!

Mama chỉ đi
chỉ băng qua
đến thế giới song song
Người chỉ đến
chỉ băng qua vũ trụ

Hạt nhân và electron, tất cả chuyển động
Hạt nhân và electron, tất cả chuyển động

Mama chỉ đến
Chỉ băng qua
Đến thế giới song song
Người chỉ đến
chỉ băng qua vũ trụ

Mama yêu, con biết Người nói dối
Xin Người hãy giữ hơi sức cuối
Con sẽ kìm nước mắt
Oh, mama không mất

Mama nói rằng điều tuyệt vời nhất là con còn được sống
Baby, ai trên đời này mà chẳng có mất mát
Mama nói rằng Người sẽ dành cuộc sống cho tôi.

Mama nói rằng
Người nói rằng
Mama...
....
Học tiếng Anh qua lời bài hát My Mamma Said trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc My Mamma Said có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát My Mamma Said, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát My Mamma Said bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát My Mamma Said, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...