Lời dịch bài hát Impress My Professor
Ca sĩ:


Lời dịch bài hát Impress My Professor, Phineas & Ferb OST
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài Impress My Professor lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát Impress My Professor ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát Impress My Professor, và tất cả bài hát của Phineas & Ferb OST

Back in class evil 101
I always had so much fun
Though the one who adviesd me, openly despited me
Still I always tried to be number one

Well I wanted a mentor to share my world view
But I got a tomentor
I was hates, it's true
Now I have one more chance and it could mean my advancement
So there's only one thing I must do:

I must impress my professor
(He's got to be good)
I must impress my professor
(He's misunderstood
He needs validation for his evil creation)
Like any good evil scientist would!

I-must-im-press my professor to be a success
Or I will still be a flunky, a diplomaless monkey
In the eyes of this person who's opinion may worsen
If my evil invention is not great

I must impress my professor
(Impress his professor)
I must impress my professor
(Impress his professor)
I must impress my professor before it's too late
Trở lại lớp học xấu xa số 101
Tôi luôn có nhiều niềm vui
Dù có ai khuyên răn tôi, ganh ghét tôi
Tôi vẫn luôn cố gắng để dẫn đầu

Khi tôi muốn một ông thầy để chia sẻ cái nhìn thế giới
Nhưng đó lại là người chuyên quấy rầy tôi
Tôi bị ghét, đó là sự thật
Giờ tôi đã cơ hội và đây có thể coi là sự tiến bộ của tôi
Vì thế chỉ có một việc duy nhất tôi phải làm:

Tôi phải gây ấn tượng với giảng viên của tôi
(Anh ta buộc phải trở nên tốt bụng)
Tôi phải gây ấn tượng với giảng viên của tôi
(Anh ta sẽ bị hiểu nhầm
Anh ta cần sự phê chuẩn cho những phát minh xấu xa)
Như các nhà khoa học xấu hay tốt khác

Tôi-phải-gây-ấn-tượng-với-giảng viên để đạt được thành công
Hoặc tôi sẽ vẫn là kẻ nịnh bợ, một con khỉ vô tích sự
Trong con mắt của người có quan điểm tồi tệ
Liệu phát minh của tôi không thực sự độc đáo

Tôi phải gây ấn tượng với giảng viên của tôi
(Với giảng viên của anh ấy)
Tôi phải gây ấn tượng với giảng viên của tôi
(Với giảng viên của anh ấy)
Tôi phải gây ấn tượng với giảng viên của tôi trước khi quá muộn

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Impress My Professor, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...