Lời dịch bài hát Hollywood
Ca sĩ:


Lời dịch bài hát Hollywood, SMiLE.dk
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài hát Hollywood có lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát Hollywood ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub của bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát Hollywood, và tất cả bài hát hay, bài hát có lời dịch của SMiLE.dk . Lời dịch bài hát MyLyric.net mong muốn các bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Hollywood, đó chính là niềm vui, động lực để chúng tôi tiếp tục dịch nhiều bài hát tiếng Anh, tiếng Hàn...cho mọi người cùng nghe.

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?(3x)
Let me tell you
A little story about the girl I know
Aint got no talent
But always trying to get the leading role

Shes aiming high (Shes aiming high)
International names (Way to go!)
Wear golden shoes (Wear golden shoes)
To reach for glory and fame, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

She dreams of Hollywood!(2x)

Shes taking classes
Watching movies to learn herself to act
But the truth is
A waste of money and thats the simple fact

Still lives at home (Still lives at home)
Cause shes daddys girl (Way to go!)
The race goes on (The race goes on)
Of getting diamonds and pearls, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

Dream of Hollywood (Its all she can do)
Dream of Hollywood (And I know its true)
Dream of Hollywood (Its all she can do)
Dream of Hollywood (And I know its true)

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?(3x)

What, uh oh!
What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, shes living in a fantasy
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?
And mingle with the stars, a-whoa a-whoa!
What? Uh oh, she wants to live in Hollywood?
Champagne and fancy cars, a-whoa a-whoa!

What? Uh oh, she wants to live in Hollywood
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood (3x)
Hãy để tôi nói cho bạn nghe
Một câu chuyện nhỏ về cô gái mà tôi biết
Không phải là không có tài năng
Nhưng luôn luôn cố gắng để chiếm lấy vai trò chủ đạo

Cô ấy nhằm tới địa vị cao (Cô ấy nhằm tới địa vị cao)
Danh tiếng quốc tế (con đường để đi!)
Mang những chiếc giày vàng (Mang những chiếc giày vàng)
Để vươn tới vinh quang và danh vọng, a-whoa a-whoa!

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Cô ước mơ của Hollywood!(2x)

Cô ấy tham gia các lớp học
Xem phim để học cách diễn xuất
Nhưng sự thật là
Một sự lãng phí tiền bạc và đó là một thực tế đơn giản

Vẫn sống ở nhà (vẫn sống ở nhà)
Bởi vì cha của cô ấy (con đường để đi!)
Cuộc đua vẫn diễn ra (cuộc đua vẫn diễn ra)
Dành những viên kim cương và ngọc trai, a-whoa a-whoa!
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Giấc mơ Hollywood (Đó là tất cả cô ấy có thể làm)
Giấc mơ Hollywood (Và tôi biết đó là sự thật)
Giấc mơ Hollywood (Đó là tất cả cô ấy có thể làm)
Giấc mơ Hollywood (Và tôi biết đó là sự thật)

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood (3x)

Gì cơ? Uh oh
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!
Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Và hoà với các ngôi sao, a-whoa a-whoa!
Gì cơ?Uh oh, cô sống trong một mộng tưởng
Sâm-panh và những chiếc xe lộng lẫy, a-whoa a-whoa!

Gì cơ? Uh oh, cô ấy muốn sống ở Hollywood
Học tiếng Anh qua lời bài hát Hollywood trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Hollywood có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Hollywood, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Hollywood bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Hollywood, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...