Lời dịch bài hát Happy Birthday To Me
Trình bày:


Lời dịch bài hát Happy Birthday To Me, The Vandals
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO BÁO LỖI NHẠC TẢI NHẠC

Bạn đang nghe bài Happy Birthday To Me lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát Happy Birthday To Me ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát Happy Birthday To Me, và tất cả bài hát của The Vandals

Lời bài hát gốc MyLyric - Lời bài hát

It's my birthday and I'll do what I want to
Fuck you it's my birthday.
A special holiday only for me, so do what I say,
it's my party, I'll make you cry if I want to...or leave.
Fuck you, it's not your birthday, so do what I say.

For 24 hours your wishing me well
364 days I'm in hell, Oh well.
Happy Birthday to me.

alone on my Birthday,
I'm going to Denny's 10 times today
No Tip! it's my birthday, so do what I say
Thanks mom didn't have an abortion,
Or my birthday wouldn't be today.
But I guess it's my good fortune,
my birthday's today. Okay.

For 24 hours your wishing me well
364 days I'm in hell, Oh well.
Happy Birthday to me.

Happy Birthday to me, Spank Me!
Oh well, Happy Birthday to me,
I can't believe you forgot my birthday
it's my birthday and you're wrecking it
now it's just like any other day
you didn't do what I say

How could you forget my birthday?
That's really immature
Fuck you for forgetting my birthday
you didn't do what I say today

24 hours no wishing well
now 365 days I'm in Hell, Oh well.
Happy Birthday to me.
Lời dịch - Lời Việt

Sinh nhật tôi và tôi sẽ làm những gì mình muốn
Đồ khốn, hôm nay là sinh nhật tôi
Một ngày đặc biệt cho riêng tôi thôi, vậy hãy làm những gì tôi nói
Đó là bữa tiệc của tôi, tôi sẽ khiến anh khóc nếu muốn....hay biến đi
Khốn kiếp, không phải sinh nhật anh đâu, vậy hãy làm những gì tôi bảo

Trong 24 giờ anh ước tôi thật hạnh phúc
Còn 364 ngày trong địa ngục, ờ được thôi.
Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc

Cô đơn trong chính ngày sinh nhật
Tôi định đến Denny 10 lần hôm nay
Không tiền thưởng! sinh nhật tôi nên phải làm theo tôi bảo
Hay sinh nhật tôi không là ngày hôm nay
Nhưng tôi nghĩ đó là định mệnh tốt đẹp của chính mình
Hôm nay là sinh nhật tôi. Okay!

Trong 24 giờ anh ước tôi thật hạnh phúc
Còn 364 ngày trong địa ngục, ờ được thôi.
Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc

Mừng tôi sinh nhật hạnh phúc, vỗ mông tôi coi!
Ờ được, chúc tôi sinh nhật hạnh phúc
Tôi không thể tin anh lại quên sinh nhất tôi đấy
Hôm nay sinh nhật tôi và anh đang phá hỏng nó
Giờ thì cũng như mấy ngày khác thôi
Anh chẳng làm theo những gì tôi nói

Làm sao anh lại quên ngày sinh nhật tôi chứ?
Thật là trẻ con
Dám quên sinh nhật tôi hả? (dịch nghĩa nó "nhẹ" chút ^^)
Hôm nay anh không chịu nghe lời tôi gì hết

24 giờ không lời hỏi thăm
Giờ thì 365 ngày trong địa ngục. Được lắm
Chúc tôi sinh nhật vui vẻ (vậy :P)

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
Ấn vào để cảm ơn người dịch bài này:
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Happy Birthday To Me, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...