Lời dịch bài hát Future Girls
Ca sĩ:


Lời dịch bài hát Future Girls, SMiLE.dk
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC

BÁO LỖI

Bạn đang nghe bài hát Future Girls có lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát Future Girls ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub của bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát Future Girls, và tất cả bài hát hay, bài hát có lời dịch của SMiLE.dk . Lời dịch bài hát MyLyric.net mong muốn các bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Future Girls, đó chính là niềm vui, động lực để chúng tôi tiếp tục dịch nhiều bài hát tiếng Anh, tiếng Hàn...cho mọi người cùng nghe.

We are the future girls!

Diamonds and castles
Heroes, kings and battles
A world full of shiny stones and pearls

Times are now changing
All of this means nothing
In this crazy universe
Cause were the future girls

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends

Space crew recruiters
Data and computers
All part of modern life on earth

Faster and better
Nothing lasts forever
In this crazy universe
Cause were the future girls

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends!

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends!

Round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future (future~)..

And we move round and round in circles
Round and round again
Cause our mission is the future
And the future never ends

We are the future girls - A whoa-oh-oh!
The future girls - Oh-oh-oh!
We are the future girls - A whoa-oh-oh!
And the future never ends!

We are the future girls!
Chúng tôi là những cô gái tương lai!

Những viên kim cương và những lâu đài
Các bậc anh hùng, các vị vua và những trận đánh
Một thế giới đầy những viên đá sáng bóng và những viên ngọc trai

Thời gian bây giờ đang thay đổi
Tất cả những điều này không có nghĩa gì cả
Trong vũ trụ đảo điên này
Bởi vì các cô gái trong tương lai

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Những phi gia đoàn tàu không gian
Dữ liệu và máy tính
Tất cả mọi thành phần của cuộc sống hiện đại trên trái đất

Nhanh hơn và tốt hơn
Không có gì kéo dài mãi mãi
Trong vũ trụ điên đảo này
Bởi vì các cô gái tương lai

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai (tương lai)

Và chúng tôi chuyển động vòng quanh
Vòng quanh và lại vòng quanh
Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi là tương lai
Và tương lai không bao giờ kết thúc

Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Các cô gái tương lai - Oh-oh-oh!
Chúng tôi là những cô gái tương lai - A whoa-oh-oh!
Và tương lai không bao giờ kết thúc!

Chúng tôi là những cô gái tương lai
Học tiếng Anh qua lời bài hát Future Girls trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Future Girls có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Future Girls, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Future Girls bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Future Girls, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...