Lời dịch bài hát Follow My Lead
Ca sĩ:


Follow My Lead
One, two, three uh hands up I’ll show what it do I got my stance up
Everybody knows this is the anthem
Everybody knows this is the anthem
So get your hands up go…

You don’t feel love from nobody
and brand new problems keep coming
They follow you, you keep running
Don’t doubt boy don’t you hear something
Gone through it if you just living
It might just make you a victim
Just let it go you won’t miss it
It’s in the look just go get it

What am I
Could it be
The rescue that you need
It’s not a dream, that’s happening
Hands up come with me

What is that
Could it be
The rescue that you need
It’s not a dream, that’s happening
Hands up come with me

Follow my lead
We’ll go where no one knows
Everyone leaves
We are still standing strong (standing strong)
Listen to me life is a song I’ll be the melody you’ll be my drum
Follow my lead we’ll go where no one knows
Go
The crew all around you keeps changing
Come back to what you keep waiting
There’s nothing to come save you
Just let it an infinite take you
To a place where everything’s better
You’ve been waiting forever
Live life like it don’t matter it won’t stop if you don’t let it

What is that
Could it be
The rescue that you need
It’s not a dream, that’s happening
Hands up come with me

What is that
Could it be
The rescue that you need
It’s not a dream, that’s happening
Hands up come with me

Follow my lead
We’ll go where no one knows
Everyone leaves
We are still standing strong (standing strong)
Listen to me life is a song I’ll be the melody you’ll be my drum
Follow my lead we’ll go where no one knows

Put your hands up, put your hands up
Hands up I’ll show what it do I got my stance up
Everybody knows this is the anthem
Everybody knows this is the anthem
So put your hands up
Hands up I’ll show what it do I got my stance up
Everybody knows this is the anthem
Everybody knows this is the anthem
Follow my lead
We’ll go where no one knows
Everyone leaves
We are still standing strong (standing strong)
Listen to me life is a song I’ll be the melody you’ll be my drum
Follow my lead
We’ll go where no one knows
Put your hands up

Dance, dance, dance, dance,
Dance from London to Japan,
Dance from LA to France,
Dance NY to Brazil,
Dance let let me see ya dance

Oh, oh

Now stop
Hãy theo sự hướng dẫn của tôi
Một, hai, ba giơ tay lên tôi sẽ chỉ cho bạn tư thế đứng của tôi
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui
Cho nên giơ tay bạn lên nào ...
Bạn không cảm nhận được tình yêu từ một ai cả
và các vấn đề vẫn tiếp tục
Họ làm theo bạn, bạn vẫn tiếp tục chạy
Không nghi ngờ con trai bạn không nghe 1 cái gì cả
Đi qua nó nếu bạn chỉ cần sống
Nó làm cho bạn chỉ là một nạn nhân
Chỉ cần để cho nó đi bạn sẽ không bỏ lỡ nó
Nó chỉ nhìn khi bạn cho nó đi

Tôi là cái gì
Nó có thể được không
Sự giải thoát mà bạn cần
Nó không phải một giấc mơ, mà đang xảy ra
Giơ tay lên với tôi

Tôi là cái gì
Nó có thể được không
Sự giải thoát mà bạn cần
Nó không phải một giấc mơ, mà đang xảy ra
Giơ tay lên với tôi

Hãy theo sự hướng dẫn của tôi
Chúng ta sẽ đi nơi mà không có ai biết
Tất cả mọi người bắt chước theo
Chúng ta vẫn đang đứng vững (đứng vững)
Lắng nghe cuộc sống cuả tôi là một bài hát nó là những giai điệu của tôi sẽ làm tim bạn đập liên hồi

Hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ dẫn đi nơi mà không có ai biết
Đi nào
Các đội xung quanh bạn đang thay đổi
Hãy trở lại với những gì bạn đang tiếp tục chờ đợi
Không có gì để bạn tiết kiệm
Chỉ cần để cho nó đưa bạn đến vô tận
Để một nơi mà mọi thứ đều tốt hơn
Bạn đã được chờ đợi mãi mãi
Sống cuộc sống giống như nó có không vấn đề gì , sẽ không dừng lại nếu bạn không cho phép nó
Tôi là cái gì
Nó có thể được không
Sự giải thoát mà bạn cần
Nó không phải một giấc mơ, mà đang xảy ra
Giơ tay lên với tôi

Là gì mà
Nó có thể được
Các ứng cứu mà bạn cần
Nó không phải một giấc mơ, mà đang xảy ra
Tay lên đến với tôi
Hãy theo sự hướng dẫn của tôi
Chúng ta sẽ đi nơi mà không có ai biết
Tất cả mọi người bắt chước theo
Chúng ta vẫn đang đứng vững (đứng vững)
Lắng nghe cuộc sống cuả tôi là một bài hát nó là những giai điệu của tôi sẽ làm tim bạn đập liên hồi
Hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ dẫn đi nơi mà không có ai biết
Đưa tay lên, đưa tay lên
Giơ tay lên tôi sẽ chỉ cho bạn tư thế đứng của tôi
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui

Vì vậy, đưa tay lên
Giơ tay lên tôi sẽ chỉ cho bạn tư thế đứng của tôi
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui
Tất cả mọi người biết đây là bài hát vui

Hãy theo sự hướng dẫn của tôi
Chúng ta sẽ đi nơi mà không có ai biết
Tất cả mọi người bắt chước theo
Chúng ta vẫn đang đứng vững (đứng vững)
Lắng nghe cuộc sống cuả tôi là một bài hát nó là những giai điệu của tôi sẽ làm tim bạn đập liên hồi
Hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ dẫn đi nơi mà không có ai biết
Đưa tay lên nào
Nhảy nào, nhảy nào, nhảy nào, nhảy lên nào
Nhảy từ London, đến Nhật Bản,
Nhảy từ LA để Pháp,
Nhảy từ NY để Brazil,
Nhảy lên nào cho tôi thấy bạn nhảy

Oh, oh
Ngừng nào !
Học tiếng Anh qua lời bài hát Follow My Lead trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Follow My Lead có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Follow My Lead, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Follow My Lead bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Follow My Lead, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...