Lời dịch bài hát Brand New Best Friend
Ca sĩ:


Doofenshmirtz2: Do you want some rice pudding?
Doofenshmirtz: Blech, no, that's gross!
Doofenshmirtz2: It was a test. Almond brittle?
Doofenshmirtz: Ooh, I love it the most!
Doofenshmirtz2: Me too!

Doofenshmirtz: Do you collect coins?
Doofenshmirtz2: Yeah, just in case
Vending machines become the
Both: Dominant race

I've been alone all these years
With my irrational fears
Doofenshmirtz: But not the vending machine thing. That's gonna happen.
Doofenshmirtz2: But now before me I see
Both: Someone with whom I agree
I've found a brand new best friend and it's me
I've found a brand new best friend and it's me

Doofenshmirtz2: Hmm, I thought I'd be taller
Doofenshmirtz: I've been told I slouch
I thought I'd have both my eyes, y'know...
Doofenshmirtz2: It's in this pouch
Doofenshmirtz: Ouch!

Doofenshmirtz: Do Lamas weird you out?
Doofenshmirtz2: Yeah, are they camels or sheep?
Doofenshmirtz: No, no, I meant Lorenzo
Doofenshmirtz2: Oh, that's right
Both: He played Meap!

Now I know all about you
And you know all about me
Doofenshmirtz: Ooh-wee-ooh
Both: And now before me I see
Someone with whom I agree
I've found a brand new best friend and it's me
I've found a brand new best friend and it's me

Now that I've found you
We can be a duo
Doofenshmirtz: That's right.
Both: Twice the evil
Double Doofenshmirtz
Doofenshmirtz: Coming at you Fridays!

What's that, are we doing a TV show together? Oh no. It just sort of sounded like that. Well, I mean, we could. We should! Yeah, we'll see...
Doof2 : Bạn muốn bánh pút đinh gạo?
Doof : Blech, không, nó béo lắm!
Doof2Thử thôi mà. Hạnh nhân giòn nhé?
Doof : Ooh, tôi yêu nó nhất!
Doof2 : Tôi cũng vậy

Doof : Bạn thu thập tiền xu?
Doof2 : Yeah, đề phòng thôi
Máy bán hàng tự động trở thành
Cả 2 : Cuộc đua thống trị

Tôi ở một mình suốt
Với nỗi sợ hãi vô lý của tôi
Doof : Nhưng nếu không phải cái máy bán hàng tự động
Điều đó sẽ xảy ra
Doof2 : Từ trước tới giờ tôi mới thấy
Cả 2 : Một người nào đó mà tôi ưng ý
Tôi đã tìm thấy một người bạn thân nhất và đó là tôi
Tôi đã tìm thấy một người bạn thân nhất và đó là tôi

Doof2 : Hmm, ước được cao hơn
Doof : Tôi đã nói rồi tôi bị gù
Tôi ước có cả hai mắt , bạn biết đấy...
Doof2 :Ở trong túi này
Doof : Ôi!

Doof : Lạc đà không bướu làm bạn lạ?
Doof2 : Yeah, lạc đà hay là cừu?
Doof : Không, không, ý tôi là Lorenzo
Doof2 : Oh, đúng rồi
Cả 2 : anh ta biết Meap!

Bây giờ tôi biết tất cả về bạn
Và bạn biết tất cả về tôi
Doof : Ooh-wee-ooh
Cả 2 : Và từ trước tới giờ tôi mới thấy
Một người nào đó mà tôi ưng ý
Tôi đã tìm thấy một người bạn thân nhất và đó là tôi
Tôi đã tìm thấy một người bạn thân nhất và đó là tôi

Bây giờ tôi đã tìm thấy bạn
Chúng ta có thể là một bộ đôi
Đúng rồi
Hai người ác
Doofenshmirtz song sinh

Nào, chúng ta cùng làm một chương trình truyền hình nhé ? Ồ . Nghe có vẻ hay đó. Vâng, ý tôi là, chúng ta có thể. Chúng ta nên làm! Yeah, chúng ta sẽ thấy ...
Học tiếng Anh qua lời bài hát Brand New Best Friend trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Brand New Best Friend có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Brand New Best Friend, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Brand New Best Friend bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Brand New Best Friend, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...