Lời dịch bài hát April Fool
Trình bày:

Lời dịch bài hát April Fool - Manchester Orchestra  
Lời dịch bài hát April Fool, Manchester Orchestra
Nếu lời bài hát mp3, Vietsub bị lỗi, bạn vui lòng gửi Báo lỗi tới BQT Lời dịch Mylyric

XEM VIDEO BÁO LỖI NHẠC HD TẢI NHẠC

Bạn đang nghe bài April Fool lời dịch, bạn có thể xem lời bài hát April Fool ở bên dưới, nếu muốn xem video Vietsub bài hát này, bạn click vào nút XEM VIDEO ở trên. Bạn nên xem hướng dẫn tải bài hát April Fool, và tất cả bài hát của Manchester Orchestra

Lời bài hát gốc MyLyric - Lời bài hát

I was born an April fool
Full of gold to a brothel

And saved all my sins!

I don't care if you and I are naked bare
And wrapped up in the sun
All I need is one one one one one one one one
One one one one one one one...

I don't know where I've been, what I've done
I am the once now irreplaceable son whoaaaa!
I'm antichrist in your home
I'll come around this time to let you suck from my soul
Let me go

And I have time, those blinking lights
Controlled my sight and blinded me in spite
And I waited here for you (here)

I don't care, the salvaged prayer
But a dent so big comes once a few years
And again I'm left to wait for you

And I don't know where I was going
I tried again to break you down for everyone's know
Crying, let me go back to my failures
And come around this time to stop and finally let go
Let me go!

(Ooooh oooooh)

Leaves are dead but I am here
Waiting on another good year
I hope we don't lose it all here

I tried once, I tried twice and I'm done
I am the once and irreplaceable son
I've got that rock and that roll
I've come around this time to set fire to your bones

I tried once, I tried twice, I am done
I am the once now and finally irreplaceable son
I've got that rock and that roll
I've come around this time to set fire to your homes
And let you go!

I don't care so gouge my eyes
I'll spend the rest of my entire life blind
Consequence to you
And I don't care if you and I will
Take the rest of our entire lives
I'm patient here for you.
Lời dịch - Lời Việt

Tôi sinh ra vào ngày Cá Tháng Tư
Đong đầy vàng cho một nhà thổ

Và đã để dành lại tất cả tội lỗi của tôi

Tôi không quan tâm rằng em và tôi trống rỗng
Và ta được che chở trong ánh mặt trời
Tất cả những gì tôi cần là một người...
Một người...

Tôi không biết mình ở đâu, đã làm gì
Tôi là đứa con có thời không thể nào thay thế được
Tôi là kẻ phản nghịch trong nhà em
Lần này tôi sẽ đến để cho em đắm chìm trong hồn tôi
Hãy để tôi tiến tới

Và tôi có thời gian, những ánh chớp đó
Làm chói tầm nhìn tôi và làm mù tôi trong thù hận
Và tôi đã đợi em chốn này

Tôi không bận tâm, người cứu rỗi
Nhưng vết mẻ khá to đã từng có vài năm trước
Và một lần nữa tôi bị bỏ lại để chờ em

Và tôi không biết mình đang đi đâu
Tôi đã lại cố cho mọi người biết rằng tôi làm em đau đớn
Khóc than, để tôi về lại với những thất bại mình
Và lần này tôi về lại để ngừng và rồi cuối cùng buông xuôi
Hãy buông tha tôi

(Ooooh oooooh)

Những chiếc lá khô héo nhưng tôi ở đây
Đợi một năm tốt lành khác
Tôi hy vọng ta sẽ không đánh mất tất cả

Tôi cố một lần, tôi cố hai lần và tôi xong
Tôi là đứa con có thời không thể nào thay thế được
Tôi hứng chịu đủ phong ba bão táp
Lần này tôi đến là để đốt lửa đến tận xương tủy em

Tôi cố một lần, tôi cố hai lần và tôi xong
Tôi là đứa con có thời không thể nào thay thế được
Tôi hứng chịu đủ phong ba bão táp
Lần này tôi đến là để đốt lửa trụi những mái nhà của em
Và buông tha em

Tôi không bận tâm đôi mắt lừa dối của mình
Tôi sẽ dành quãng đời còn lại trong mù lòa
Cho em thấy hậu quả
Và tôi không màng liệu em và tôi sẽ
Sống trọn quãng đời còn lại của ta
Tôi sẽ kiên nhẫn chờ em chốn này

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
Ấn vào để cảm ơn người dịch bài này:
Đang tải quảng cáo...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát April Fool, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời Việt này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Đang tải quảng cáo...
Tắt Quảng Cáo [X]