Lời dịch bài hát Alouette
Ca sĩ:


Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête
Et la tête, et la tête
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai le nez
Je te plumerai le nez
Et le nez, et le nez
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai les yeux
Je te plumerai les yeux
Et les yeux, et les yeux
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai le cou
Je te plumerai le cou
Et le cou, et le cou
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai les ailes
Je te plumerai les ailes
Et les ailes, et les ailes
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai le dos
Je te plumerai le dos
Et le dos, et le dos
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai les pattes
Je te plumerai les pattes
Et les pattes, et les pattes
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai la queue
Je te plumerai la queue
Et la queue, et la queue
Alouette, Alouette
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai

Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông trên đầu mày
Tao sẽ vặt lông trên đầu mày
Và cái đầu, cái đầu
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông trên mũi mày
Tao sẽ vặt lông trên mũi mày
Cái mũi, cái mũi
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ bóc đôi mắt của mày
Tao sẽ bóc đôi mắt của mày
Và đôi mắt, đôi mắt
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông trên cổ mày
Tao sẽ vặt lông trên cổ mày
Và cái cổ, cái cổ
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông trên cánh mày
Tao sẽ vặt lông trên cánh mày
Và đôi cánh, đôi cánh
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông trên lưng mày
Tao sẽ vặt lông trên lưng mày
Và tấm lưng, tấm lưng
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn kia
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông đôi chân mày
Tao sẽ vặt lông đôi chân mày
Và đôi chân, đôi chân
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày

Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Tao sẽ vặt lông đuôi mày
Tao sẽ vặt lông đuôi mày
Và cái đuôi, cái đuôi
Con chim chiền chiện
O-o-o-o-oh
Con chim chiền chiện xinh xắn
Tao sẽ vặt lông mày
Học tiếng Anh qua lời bài hát Alouette trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Alouette có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Alouette, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Alouette bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Alouette, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...