Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Wonderwall

Lời bài hát gốc

Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now
Backbeat the word was on the street
That the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
But you never really had a doubt
I don't believe that anybody feels
The way I do about you now
And all the roads we have to walk along are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would
Like to say to you
I don't know how
Because maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonderwall
Today was gonna be the day?
But they'll never throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you're not to do
I don't believe that anybody
Feels the way I do
About you now
And all the roads that lead to you were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you
I don't know how
I said maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after all
You're my wonderwall
I said maybe
You're gonna be the one who saves me ?
And after an
You're my wonderwall
Said maybe
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me

Lời dịch

Hôm nay là ngày người ta sẽ vứt trả anh về với em
Đến lúc này, thì em cũng nên biết mình phải làm gì rồi phải không
Anh không tin rắng có bất cứ ai có cùng một cảm giác cho em, như anh, giây phút này đây

Ngược dòng lại, lời đồn trên phố phường nói rằng ngọn lửa trong tim em đã lụi tàn
Anh chắc rằng em đã nghe qua, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ chúng mình
Anh không tin rắng có bất cứ ai có cùng một cảm giác cho em, như anh, giây phút này đây

Và những con đường em phải đi đầy gió bão
Và những ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta đang tắt dần
Có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng chẳng biết nói sao

DK
Bởi vì có thể em sẽ là người sẽ cứu lấy anh
Và cuối cùng, em là bức tường kỳ diệu, che chở cuộc đời anh

Hôm nay đáng lẽ là ngày mà họ vứt trả anh về với em, nhưng họ sẽ không bao giờ làm vậy
Cho đến lúc này, em phải nên biết những gì mình không nên làm
Anh không tin rằng có bất cứ ai có cùng một cảm giác cho em, như anh, giây phút này đây

Và những con đường em phải đi đầy gió bão
Và những ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta đang tắt dần
Có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng chẳng biết nói sao

DK
Bởi vì có thể em sẽ là người sẽ cứu lấy anh
Và cuối cùng, em là bức tường kỳ diệu, che chở cuộc đời anh
(x4)