Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Whistle Down The Wind

Lời bài hát gốc

Whistle Down The Wind

Whistle down the wind
Let your voices carry
Drown out all the rain
Light a patch of darkness
Treacherous and scary

Howl at the stars
Whisper when you're sleeping
I'll be there to hold you
I'll be there to stop
The chills and all the weeping

Make it clear and strong
So the whole night long
Every signal that you send
Until the very end
I will not abandon you my precious friend

So try to stem the tide
Then you'll raise a banner
Send a flare up in the sky
Try to burn a torch
And try to build a bonfire

Every signal that you send
Until the very end
I'm there

So whistle down the wind
For I have always been
Right there

Howl at the stars
Whisper when your sleeping
I'll be there to hold you
I'll be there to stop
The chills and all the weeping

Make it clear and strong
So the whole night long
Every signal that you send
Until the very end
I will not abandon you my precious friend

So whistle down the wind
Let your voices carry
Drown out all the rain
Light a patch of darkness
Treacherous and scary

Every signal that you send
Until the very end
I'm there

So whistle down the wind
For I have always been
Right there

Lời dịch

Lời Trong Gió

Huýt lên một tiếng sáo
Để lời bạn mang theo
Khuất lấp trong làn mưa
Thắp sáng màng tăm tối
Bội bạc và kinh hoàng

Thét gào lên trời sao
Thầm thì khi bạn ngủ
Tôi đến cầm tay bạn
Tôi đến để ngăn lại
Lệ trong đêm lạnh lùng

Từng dấu hiệu gửi đi
Rõ ràng và vững chắc
Nên trong đêm dai dẳng
Đến phút cuối hãy còn
Tôi sẽ không ruồng rẫy
Người bạn mình dấu yêu

Hãy cố ngăn con sóng
Bạn sẽ cất tiếng nói
Gởi lửa lên trời xanh
Cố thắp lên ngọn đuốc
Dựng lên ngọn lửa mừng

Mỗi dấu hiệu bạn gởi
Cho đến phút cuối cùng
Tôi sẽ đến bên bạn

Huýt lên một tiếng sáo
Vì tôi luôn ở đây
Ngay trong vòng tay bạn

Thét gào lên trời sao
Thầm thì khi bạn ngủ
Tôi đến cầm tay bạn
Tôi đến để ngăn lại
Lệ trong đêm lạnh lùng

Từng dấu hiệu gửi đi
Rõ ràng và vững chắc
Nên trong đêm dai dẳng
Đến phút cuối hãy còn
Tôi sẽ không ruồng rẫy
Người bạn mình dấu yêu

Huýt lên một tiếng sáo
Để lời bạn mang theo
Khuất lấp trong làn mưa
Thắp sáng màng tăm tối
Bội bạc và kinh hoàng

Mỗi dấu hiệu bạn gởi
Cho đến phút cuối cùng
Tôi sẽ đến bên bạn

Huýt lên một tiếng sáo
Vì tôi luôn ở đây
Ngay trong vòng tay bạn