Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát We Are The Future

Lời bài hát gốc


What is wrong with a man destroying the land.
Our planet is full of waste.
Sheltering ozone layer is no more a shield,
the temperature is rising up.

Now it's time to stop this madness,
Preventing increasing sadness.
Let's put end to all this while we can.

Man against another man, how somebody can,
judge by colour of the skin.
See the signs make up your mind,
Now it's time for the change, it is not too late.

Now it's time to stop this madness,
preventing increasing sadness.
Let's put end to all this while we can.

Save us, we are the future.
Lead us into the better world,
show us the way to reality.
No more injustice or cruelty.
Save us, we are the future.
Lead us into the better world,
show us the way to reality
injustice is all gone.

Fast, fast stop this course now last,
last or we won't last,
past stop living in the past or you will die.
End, end, end of our time,
Time our precious time,
Crime, crime against mankind we have to pay.
In the course of mad destruction,
there'll be no coming back,
the nuclear end is in sight.
Soon there will be no one to fight with.
Take a look into the sky, it may be your last time.
The complete end is in sight, soon
there will be no one to fight, with me.

Save us, we are the future.
Lead us into the better world,
show us the way to reality.
No more injustice or cruelty.
Save us, we are the future.
Lead us into the better world,
show us the way to reality
injustice is all gone.

Lời dịch

Có điều gì sai lạc
khi con người đang hủy hoại mặt đất này
Hành tinh của chúng ta ngập đầy rác rưởi.
Tầng ozone bảo vệ chúng ta
đã không còn như tấm khiên chắn nữa,
nhiệt độ đang dần tăng lên.

Giờ đã đến lúc ngưng lại sự cuồng điên này
Để ngăn lại sự tăng thêm sầu muộn
Hãy ngưng lại khi chúng ta còn có thể.

Con người và con người xung khắc nhau,
Sao người ta có thể làm như vậy,
Phán xử con người chỉ dựa màu da.
Hãy nhìn những dấu hiệu và hãy quyết định
Giờ đã đến lúc để đổi thay,
vẫn chưa quá muộn màng.

Giờ đã đến lúc ngưng lại sự cuồng điên này
để ngăn lại sự tăng thêm sầu muộn
Hãy ngưng lại khi chúng ta còn có thể.

Hãy cứu lấy chính chúng ta
Chúng ta chính là tương lai đó.
Hãy dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn
Hãy cho chúng ta thấy con đường đến thực tại,
Sẽ không còn sự bất công và bạo ngược.
Hãy cứu lấy chính chúng ta
Chúng ta chính là tương lai đó.
Hãy dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn
Hãy cho chúng ta thấy con đường đến thực tại,
Sự bất công khi đó chẳng còn.
Nhanh lên hãy dừng lại
dừng hành động đang này, làm ngay đi
hoặc là chúng ta sẽ chẳng còn,
hãy ngừng sống trong dĩ vãng
nếu không các người sẽ chết hết.
Sự kết thúc những thời khắc của chúng ta,
Những thời khắc quý báu,
Với những tội lỗi chống lại nhân loại
mà chúng ta phải trả.
Trong diễn trình của sự hủy hoại điên rồ
Sẽ chẳng còn đường để lùi được nữa,
Sự hủy diệt bằng hạt nhân
là điều thấy trong tầm mắt.
Sẽ sớm thôi
sẽ chẳng còn ai nữa để chiến đấu cùng ta,
hãy nhìn lên bầu trời kia đi, có thể đó là lần cuối.
Ngày suy vong
là điều thấy trong tầm mắt, sớm thôi
sẽ chẳng còn ai nữa để chiến đấu cùng ta,

Hãy cứu lấy chính chúng ta
Chúng ta chính là tương lai đó.
Hãy dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn
Hãy cho chúng ta thấy con đường đến thực tại,
Sẽ không còn sự bất công và bạo ngược.
Hãy cứu lấy chính chúng ta
Chúng ta chính là tương lai đó.
Hãy dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn
Hãy cho chúng ta thấy con đường đến thực tại,
Sự bất công khi đó chẳng còn.