Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Time Goes By

Lời bài hát gốc

I saw a million people cry
I heard so little laughter
Tasted so many tears of mine
Still didn't feel good after
Sometimes I just wish
To turn back time
But if I could there is no world
No world that I just want to see
In my mind
And time goes by
Passing by my eyes
And I still wait here for better
Time goes by
Deaf to pain and cries
And I still wait here for better
For better
Forever

Lời dịch

Tôi đã thấy hàng triệu người khóc
Tôi đã nghe được quá ít tiếng cười
Mà lại nếm trải quá nhiều nước mắt mình rơi
Vẫn không cảm giác khá hơn
Có đôi lúc tôi chỉ ước
Cho thời gian qua trở lại
Nhưng nếu nó thành sự thật thì không còn là thế gian nữa
Không còn thế giới mà tôi muốn thấy
Trong tâm trí mình
Và thời gian trôi đi
Qua ngay trước mắt tôi
Và tôi vẫn chờ nơi đây cho điều tốt đẹp hơn
Thời gian trôi đi
Làm thinh với nỗi đau và nước mắt
Và tôi vẫn chờ nơi đây cho điều tốt đẹp hơn
Cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Mãi mãi