Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát The Gunsling

Lời bài hát gốc

Yeah...
When sun sets dusk and streets are cleared,
This town's renegade is near.
Standing tall, awaiting host,
What's it like to see a ghost?
Both outlaws equal, yes indeed,
A one shot rhythm to the gunsling
So long my sweet.
Bye Bye.

Standin' alone through soot and stone,
He draws from this holster, a man.
Crawlin' alone through the soot and stone,
He makes his way home half to death.

He clenched his fist and said a prayer,
For every breath of dusty air.
He fires loud, the end is close,
What's it like to be a ghost?
Both outlaws equal, yes indeed,
A one shot rhythm to the gunsling,
So long my sweet.

I hear those voices calling...
"Take your life"
I cannot take this lying down...
NO!
Standin' alone through soot and stone,
He draws from this holster, a man.
Crawlin' alone through the soot and stone,
He makes his way home half to death.

In time. In vain.
I wash my hands of yesterday.
If I should fall,
If I should pass,
It's worth one last stand before the gates of hell!
I hear those voices calling...
"Take your life"
I cannot take this lying down...
NO!
Standin' alone in soot and stone,
He draws from this holster, a man.
Crawlin' alone through the soot and stone,
He makes his way home half to death.

In time. In vain.
I wash my hands of yesterday.
If I should fall,
If I should pass,
It's worth one last stand before the gates of hell!

Lời dịch

Yeah...

Khi mặt trời lặn hoàng hôn và đường phố trống vắng,
Kẻ phản loạn trong thị trấn sắp tới
Đứng thẳng, đợi người nghênh đón
Sẽ như nào nếu thấy một con ma?
Đều phạm luật như nhau cả, đúng vậy mà
Một buổi trình diễn duy nhất chào đón sự trở lại của tiếng súng
Đã quá lâu rồi em à
Tạm biệt

Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá
Hắn rút súng từ cái bao này, người ạ
Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá
Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến

Hắn nắm chặt bàn tay và nói lời cầu nguyện
Cho những hơi thở đầy bụi bặm
Hắn nổ một phát súng, kết thúc đã đến gần
Sẽ như nào nếu là 1 con ma?
Đều phạm luật như nhau cả,đúng vậy mà
Một buổi trình diễn duy nhất chào đón sự trở lại của tiếng súng
Đã quá lâu rồi em yêu

Tôi nghe những tiếng gọi…
« Giữ lấy mạng sống » của tôi
Tôi không thể ngừng nói dối
KHÔNG !

Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá
Hắn rút súng từ cái bao này , người ạ
Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá
Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến

Cuối cùng. Không có kết quả.
Tôi rửa bàn tay khỏi quá khứ
Nếu tôi có thất bại
Nếu tôi có thành công
Đều đáng để đứng vững trước cánh cửa địa ngục !

Tôi nghe những tiếng gọi…
« Giữ lấy mạng sống » của tôi
Tôi không thể ngừng nói dối
KHÔNG !

Sống tự lập nhờ nhọ nồi và đá
Hắn rút súng từ cái bao này , người ạ
Lê bước một mình bằng nhọ nồi và đá
Hắn biến con đường về nhà nửa tan biến

Cuối cùng.Không có kết quả.
Tôi rửa bàn tay khỏi quá khứ
Nếu tôi có thất bại
Nếu tôi có thành công
Đều đáng để đứng vững trước cánh cửa địa ngục !