Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Over The Hills And Far Away

Lời bài hát gốc

They came for him one winter's night. Arrested, he was bound. They said there'd been a robbery, his pistol had been found. They marched him to the station house, he waited for the dawn. And as they led him to the dock, he knew that he'd been wronged. "You stand accused of robbery," he heard the bailiff say. He knew without an alibi, tomorrow's light would mourn his freedom.
Over the hills and far away, for ten long years he'll count the days. Over the mountains and the seas, a prisoner's life for him there'll be. He knew that it would cost him dear, but yet he dare not say. Where he had been that fateful night, a secret it must stay. He had to fight back tears of rage. His heartbeat like a drum. For with the wife of his best friend, he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away, he swears he will return one day. Far from the mountains and the seas, back in her arms is where he'll be. Over the hills and far away. Over the hills and, over the hills and, over the hills and far away.

Each night within his prison cell, he looks out through the bars. He reads the letters that she wrote. One day he'll know the taste of freedom. Over the hills and far away, she prays he will return one day. As sure as the rivers reach the seas, back in his arms he swears she'll be. Over the hills and far away, he swears he will return one day. far from the mountains and the seas, back in her arms is where he'll be. Over the hills and far away, she prays he will return one day. As sure as the rivers reach the seas, back in his arms is where she'll be. Over the hills, over the hills and far away. Over the hills, over the hills and far away."

Lời dịch

Vượt qua núi cao và khoảng cách xa xôi

Họ đến bắt anh vào một đêm mùa đông.Có một sự bắt giữ, anh giật mình tỉnh dậy.Họ nói có một vụ cướp, súng của anh đã bị tìm thấy. Họ dẫn anh tới đồn cảnh sát, anh đã ngồi chờ bình minh lên.Và họ dẫn anh tới tòa án, anh biết rằng có điều tồi tệ đang chờ anh.Quan tòa bảo anh là bị cáo của vụ cướp.Anh không có chứng cớ ngoại phạm, ánh sáng bình minh không đem lại sự tự do cho anh.

Vượt qua núi cao và khoảng cách xa xôi, mười năm dài anh sẽ đến từng ngày.Vựợt những đỉnh núi và biển xanh, anh đang ở đây với cuộc sống của một người tù tội.Anh biết rằng anh sẽ mất đi tình yêu của anh, nhưng anh không thể nói với ai.Ở đây anh đã có những đêm hiểm nghèo, bí mật không được nói ra. Anh sẽ chống lại cơn giận dữ của hận thù.Trái tim anh đang thổn thức vì vợ của người bạn thân nhất của anh. Anh mất đi đêm cuối cùng của sự tự do.

Vượt qua đồi cao và khoảng cách xa xôi, anh hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về.Vượt qua những đỉnh núi và biển xanh, anh sẽ trở về trong vòng tay của cô ấy.Vượt qua những đồi núi và khoảng cách. Vượt qua đồi núi, vượt qua những đồi núi và vượt qua những đồi núi và khoảng cách.

Từng đêm trong nhà lao, anh nhìn ra ngoài qua nhưng tấm song sắt. Anh đọc những bức thư cô ấy viết. Một ngày nào đó anh sẽ biết được hương vị của tự do. Vượt qua núi cao và khoảng cách , cô ấy cầu mong anh sẽ có ngày trở về. Nó chắc chắn như là dòng sông sẽ trở về với biển cả. Anh hứa là sẽ trở về để cô lại được ở trong vòng tay của anh. Vượt qua đồi núi và khoảng cách, một ngày nào đó anh thề sẽ trở về. Qua núi cao và biển xanh, trong vòng tay anh là nơi cô muốn. Vượt qua đồi núi và khoảng cách , cô cầu nguyện một ngày nào đó anh sẽ trở về. Nó chắc như là dòng sông tìm về với biển.Trong vòng tay anh là nơi cô muốn .