Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Not Alone

Lời bài hát gốc

I break down
Fear is sinking in
The cold comes
Racing through my skin
Searching for a way to get to you
Through the storm

You go, giving up your home
Go, leaving all you've known
You are not alone

With arms up
Stretched into the sky
With eyes like
Echos in the night
Hiding from
The hell that you've been through
Silent one

You go, giving up your home
Go, leaving all you've known
You go, giving up your home
Go, leaving all you've known
You are not alone

You go, giving up your home
Go, leaving all you've known
You go, giving up your home
Go, you are not unknown

You are not alone
You are not unknown
You are not alone

Lời dịch

Tôi thất vọng
Nỗi sợ hãi tràn ngập
Sự lạnh lẽo tiến đến
Chợt nhận thấy trên làn da tôi
Cố gắng tìm cách để đến bên bạn
Vượt qua giông tố

Họ ra đi, không nhà cửa
Ra đi, bỏ lại mọi thứ mà họ biết
Nhưng họ không cô đơn đâu

Mở rộng vòng tay
Chải rộng ra khắp phương trời
Ánh mắt đó như thể
Âm thanh vang vọng trong đêm
Chạy chốn khỏi
Địa ngục mà họ đã phải qua
Một cách thầm lặng

Họ ra đi, không nhà cửa
Ra đi, bỏ lại mọi thứ mà họ biết
Họ ra đi, không nhà cửa
Ra đi, bỏ lại mọi thứ mà họ biết
Nhưng họ không cô đơn đâu

Họ ra đi, không nhà cửa
Ra đi, bỏ lại mọi thứ mà họ biết
Họ ra đi, không nhà cửa
Ra đi, nhưng mọi người vẫn biết đến họ

Nhưng họ không cô đơn đâu
Mọi người vẫn biết đến họ
Họ không cô đơn đâu