Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Never Enough

Lời bài hát gốc

Can't you hear me screaming once again?
Voices you can't hear
Because you are consumed and in content
With everlasting greed

Don't you see me on my hands and knees?
Begging and bleeding
You're smiling as you bite the hand that feeds
But will you never see ?

Always watching what your eyes can't see
Feeling what your arms can't reach
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can't hear
Feeling what your hands can't touch
Thinking you are incomplete

It was never enough that I gave to you
All of the horror that you've put me through
Now can't I make up my mind this time ?
This is where I will draw the line

Sacrificed my life to be with you
Why did you leave me?
There's nothing more from me you can consume
Cause you are incomplete

Always watching what your eyes can't see
Feeling what your arms can't reach
Thinking you are in need
Always hearing what your ears can't hear
Feeling what your hands can't touch
Thinking you are incomplete

It was never enough that I gave to you
All of the horror that you've put me through
Now can't I make up my mind this time ?
This is where I will draw the line

Everlasting need
Would you please answer me?
And make me complete

Everlasting greed
Would you please set me free?
Fulfill all my needs
And make me complete

It was never enough that I gave to you
All of the horror that you've put me through
Now can't I make up my mind this time ?
This is where I will draw the line

Never again will I be with you
No promise eternal carrying us through
I finally made up my mind this time
This is the end
I've drawn the line

Never enough to devour your greed

Lời dịch

Anh có lẽ nào không nghe thấy tiếng em hét lần nữa?
Những tiếng nói anh không thể nghe được
Bởi anh bị thiêu đốt trong ý nguyện
Với sự tham lam vô vàn

Anh có lẽ nào không thấy em quỵ gối trên đôi bàn tay?
Xin ăn và chảy máu
Anh đang mỉm cười như anh cắn tay để ăn
Nhưng có phải anh sẽ không bao giờ thấy?

Luôn theo dõi những gì đôi mắt anh không thấy
Cảm nhận những gì đôi cánh tay anh không với tới
Suy nghĩ điều anh đang cần
Luôn lắng nghe những gì đôi tai anh không nghe thấy
Cảm nhận những gì đôi cánh tay anh không thể chạm
Suy nghĩ điều anh còn thiếu

Những gì em đã trao cho anh là không bao giờ đủ
Tất cả điều khủng khiếp mà anh đã cho em nếm trải
Giờ em không thể quyết định lần này?
Đây là nơi em sẽ tạo nên ranh giới

Hy sinh cuộc sống của em để được bên anh
Tại sao anh rời xa em?
Không có gì nhiều nữa từ em mà anh có thể phá hoại
Vì em vẫn còn thiếu

Luôn theo dõi những gì đôi mắt anh không thấy
Cảm nhận những gì đôi cánh tay anh không với tới
Suy nghĩ điều anh đang cần
Luôn lắng nghe những gì đôi tai anh không nghe thấy
Cảm nhận những gì đôi cánh tay anh không thể chạm
Suy nghĩ điều anh còn thiếu

Những gì em đã trao cho anh là không bao giờ đủ
Tất cả điều khủng khiếp mà anh đã cho em nếm trải
Giờ em không thể quyết định lần này?
Đây là nơi em sẽ tạo nên ranh giới

Mãi mãi cần có
Anh có vui lòng trả lời cho em biết?
Và làm cho em hoàn thiện

Mãi mãi tham lam
Anh có cho em tự do?
Hoàn thành tất cả những gì em cần
Và làm cho em hoàn thiện

Những gì em đã trao cho anh là không bao giờ đủ
Tất cả điều khủng khiếp mà anh đã cho em nếm trải
Giờ em không thể quyết định lần này?
Đây là nơi em sẽ tạo nên ranh giới

Những gì em đã trao cho anh là không bao giờ đủ
Tất cả điều khủng khiếp mà anh đã cho em nếm trải
Giờ em không thể quyết định lần này?
Đây là kết thúc
Em đã tạo nên ranh giới

Không bao giờ đủ để thiêu cháy lòng tham của anh