Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Lasso

Lời bài hát gốc

When I first laid eyes on you
Well, the night just felt so odd
You looked at me and the stars lined up
So I thought I'd heard from God
And I gave him my best shot

Loving you was like throwing a lasso around a tornado
I tried to hold on to you
Took a ride on a tilt-a-whirl that sits on top of the world
Man, I thought I could show you
I've always been afraid of flying
But you can't blame a girl for trying

Felt like a pearl when I was holding your hand
So precious I forgot
You could have any girl but I only wanted one man
And you were everything I'm not
Still I gave it my best shot

Loving you was like throwing a lasso around a tornado
I tried to hold on to you
Took a turn on a high trapeze swinging over the deep
I thought I could show you
I've always been afraid of flying
But you can't blame a girl for trying

Like a vine bends a tree to the ground
I won't hold you down
I tried to climb just as high
But I found all the clouds touch the ground
In this small town

Took a ride on a high trapeze swinging over the deep
I thought I could show you
That I've always been afraid of flying
But you can't blame a girl for trying
No, you can't blame a girl

Lời dịch

Lần đâu em để mắt cho anh
Đêm đen thật trống vắng
Anh nhìn em và các vì sao như xếp thành hàng
Vì thế em nghĩ rằng em đã nghe thấy Chúa trời
Và em cố gắng hết sức mình

Yêu anh tựa như ném chiếc thòng lọng quanh một cơn bão
Em cố giữ anh thật chặt
Thử một lần trò tilt-a-whirl(*), cảm giác thật tuyệt
Cứ tưởng có thể cho anh thấy
Em đã từng sợ bay cao
Nhưng anh đâu thể đổ tội một cô gái vì đang cố gắng được

Khi em nắm đôi bàn tay của anh em thấy tựa như cầm một hạt ngọc vậy
Vì quá quý báu em quên đi thôi
Anh có thể có nhiều cô gái nhưng em chỉ cần một người đàn ông
Và anh là điều mà em không có
Và em trao cho anh những cố gắng tốt nhất của em.

Yêu anh tựa như ném chiếc thòng lọng quanh một cơn bão
Em cố giữ anh thật chặt
Thử một lần đu dây từ trên cao xuống đất
Cứ tưởng có thể cho anh thấy
Em đã từng sợ bay cao
Nhưng anh đâu thể đổ tội một cô gái vì đang cố gắng được

Tựa như cây nho kéo cây khác tới mặt đất
Em sẽ không buông anh ra đâu
Em cố gắng trèo lên thật cao
Nhưng em nhận ra những đám mây trùm hết khung cảnh
Dưới thị trấn nhỏ bé này rồi.

Thử một lần đu dây từ trên cao xuống đất
Cứ tưởng có thể cho anh thấy
Em đã từng sợ bay cao
Nhưng anh đâu thể đổ tội một cô gái vì đang cố gắng được
Không, anh không thể đổ tội một cô gái