Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Larger Than Life

Lời bài hát gốc

Larger Than Life

I may run and hide
When you're screamin' my name, alright
But let me tell you now
There are prices to fame, alright
All of our time spent in flashes of light

Chorus:
All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

Looking at the crowd
And I see your body sway, c'mon
Wishin' I could thank you in a different way, c'mon
Coz' all of your time spent keeps us alive

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

All of your time spent keeps us alive

All you people can't you see, can't you see
How your love's affecting our reality
Every time we're down
You can make it right
And that makes you larger than life

Yeah, every time we're down
Yeah, you can make it right
Yeah, and that's what makes you larger than life

Lời dịch

Rộng hơn cuộc đời

Tôi chạy đi và lẩn trốn
Khi nghe thấy giọng bạn thét gọi tên tôi
Nhưng bây giờ để tôi nói bạn nghe
Danh lợi cũng có cái giá của nó
Tất cả thời gian đều bỏ ra cùng với những ánh đến lấp loá

ĐK
Tất cả mọi người không nhận ra, không nhận rao sao
Cách tình yêu của bạn ảnh hưởng đến thực tại bản thân
Mỗi lúc ta xuống dốc
Bạn có thể làm lại
Và điều đó khiến bạn trở nên có ý nghĩa hơn

Hãy nhìn vào đám đông
Và nhìn thấy cách thân thể họ quay cuồng, đến đây
Ước mong rằng tôi có thể cảm ơn bạn theo một cách nào khác, đến đây nào
Vì tất cả thời giờ của bạn chỉ dành để giữ cho chúng tôi được sống

Tất cả mọi người không nhận ra, không nhận rao sao
Cách tình yêu của bạn ảnh hưởng đến thực tại bản thân
Mỗi lúc chúng xuống dốc
Chính bạn có thể cái thiện nó
Và điều đó khiến bạn trở nên tuyệt hơn

Tất cả hời gian của bạn bỏ ra là để giữ cho chúng tôi tồn tại

Tất cả mọi người không nhận ra, không nhận rao sao
Cách tình yêu của bạn ảnh hưởng đến thực tại bản thân
Mỗi lúc ta xuống dốc
Bạn có thể làm lại
Và điều đó khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn

Yeah, mỗi lúc chúng tôi tuyệt vọng
Yeah, bạn có thể cải thiện chúng
Yeah, và đó là điều đó khiên cuộc sống chúng tôi có ý nghĩa hơn