Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát I Am A Rock

Lời bài hát gốc

A winter's day
In a deep and dark December;
I am alone,
Gazing from my window to the streets below
On a freshly fallen silent shroud of snow.
I am a rock,
I am an island.
I've built walls,
A fortress deep and mighty,
That none may penetrate.
I have no need of friendship; friendship causes pain.
It's laughter and it's loving I disdain.
I am a rock,
I am an island.
Don't talk of love,
But I've heard the words before;
It's sleeping in my memory.
I won't disturb the slumber of feelings that have died.
If I never loved I never would have cried.
I am a rock,
I am an island.
I have my books
And my poetry to protect me;
I am shielded in my armor,
Hiding in my room, safe within my womb.
I touch no one and no one touches me.
I am a rock,
I am an island.
And a rock feels no pain;
And an island never cries.

Lời dịch

Một ngày mùa đông
Trong tháng mười hai sâu thẳm và tăm tối
Tôi một mình,
Nhìn chăm chú từ cánh cửa sổ phòng mình xuống con đường phía dưới
Trên làn tuyết tinh tươi vừa rơi.
Tôi là một hòn đá,
Tôi là một ốc đảo.

Tôi xây nên những bức tường,
Một pháo đài ngạo nghễ,
Mà không thể xâm nhập được
Tôi chẳng cần tình bạn; tình bạn làm tôi đau
Nụ cười và tình yêu của nó, tôi rẻ khinh.
Tôi là một hòn đá,
Tôi là một ốc đảo.

Đừng kể chuyện tình yêu,
Nhưng tôi đã nghe những lời đó trước đây;
Chúng đang ngủ yên trong ký ức tôi
Tôi không muốn khuấy động những cảm xúc đã chết.
Giá mà tôi chưa từng yêu, tôi chưa hề phải khóc.
Tôi là một hòn đá,
Tôi là một ốc đảo.

Tôi có sách của mình
Và những vần thơ nữa, để bảo vệ tôi;
Tôi được che chắn trong chiếc áo giáp của mình,
Ẩn nấp trong căn phòng của mình, an toàn trong vỏ bọc của mình.
Tôi chả động đến ai cả, và chả ai động đến tôi.
Tôi là một hòn đá,
Tôi là một ốc đảo.

Và một hòn đá không biết đau;
Và một ốc đảo chẳng hề khóc.