Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát How Am I Suppose To Live Without You

Lời bài hát gốc

I could hardly believe it
When I heard the news today
I had to come and get it straight from you
They said you were leavin'
Someone's swept your heart away
From the look upon your face, I see it's true
So tell me all about it, tell me 'bout the
plans you're makin'
Then tell me one thing more before I go

CHORUS:
Tell me how am I suppose to live without you
Now that I've been lovin' you so long
How am I suppose to live without you
How am I suppose to carry on
When all that I've been livin' for is gone

I didn't come here for cryin'
Didn't come here to break down
It's just a dream of mine is coming to an end
And how can I blame you
When I build my world around
The hope that one day we'd be so much
more than friends
And I don't wanna know the price I'm
gonna pay for dreaming
When even now it's more than I can take

CHORUS:

(bridge)
And I don't wanna face the price I'm
gonna pay for dreaming
Now that your dream has come true

Lời dịch

Anh khó có tin vào điều ấy
Khi hôm nay nghe tin mới này
Anh đến và xác nhận về em
Họ đã nói với anh rằng em đã ra đi
Kẻ nào đó đã giết chết em
Nhìn vào mặt em , anh biết đó là sự thật
Hãy nói anh biết tất cả đi, hãy nói cho anh biết về những dự định của em
Và hãy nói cho anh biết nhiều hơn nữa trước khi anh rời khỏi đây

Hãy nói cho anh biết làm sao sống khi thiếu em
Anh đã yêu em từ rất lâu
Làm sao sống khi thiếu em
Làm sao anh có thể tiếp tục
Khi tất cả những gì anh đang giữ đã ra đi

Anh không phải đến để khóc
Và anh không phải đến để nhìn thấy sự đổ vỡ
Chỉ là một giấc mơ của anh đang đi đến hồi kết thúc
Làm thế nào anh có thể trách em
Khi anh xấy dựng xung quanh mình một thế giới
Để hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta được ở bên cạnh nững người bạn
Anh không muốn biết cái giá phải trả cho uớc mơ của anh
Khi mà thậm chí bây giờ còn gì anh có thể giữ lại