Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Half A World Away

Lời bài hát gốc

You're half a world away
Standing next to me
It seems that every day
I'm loosing you almost invisibly
Though you are near
I can't reach that far
Across to where you are
And so you stay
Just half a world away

And I would cross the universe for you
What good would it do
If you weren't even there?
Till you return
And untill your way is clear
I will be here
Not half a world away

You're half a world away
And noone is to blame
If love outlives its day
And turns into an ember from a flame
I love you as before
Till words will be nomore
Till I can't find a way
To where you stay
Just half a world away

And I would cross the universe for you
What good would it do
If you weren't even there?
Till you return
And untill your way is clear
I will be here
Not half a world away

You're half a world away

Lời dịch

Em cách xa anh nửa vòng trái đất
Dẫu vẫn đứng cạnh anh
Dường như mỗi ngày trôi qua
Anh vô hình lại gần đánh mất em
Dấu cho em gần cạnh bên
Anh chẳng thể vươn xa thế được
Băng qua nơi có em
Vì vậy em ở lại
Chỉ nửa vòng trái đất

Và anh có thể băng qua cả vũ trụ vì em
Điều đó còn ích gì?
Nếu em chẳng hề ở đó chứ?
Đến khi em quay lại
Và cho đến khi con đường em đi phẳng lối
Anh sẽ ở đó
Không phải cách xa nửa vòng trái đất

Em cách anh cả nửa vòng trái đất
Và không ai để trách cứ cả
Nếu tình yêu đậm sâu qua bao tháng ngày
Và trở thành viên than hồng từ ngọn lửa
Anh yêu em như trước đây
Đến khi chẳng còn ngôn từ nào nói hết
Đến khi anh chẳng thể tìm được đường
Tới nơi em ở
Cách xa anh nửa vòng trái đất

Và anh có thể băng qua cả vũ trụ vì em
Điều đó còn ích gì?
Nếu em chẳng hề ở đó chứ?
Đến khi em quay lại
Và cho đến khi con đường em đi phẳng lối
Anh sẽ ở đó
Không phải cách xa nửa vòng trái đất

Em cách xa anh nửa vòng trái đất