Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Grey

Lời bài hát gốc

Grey’s my favorite color
Black and white has never been my thing
I’ll take my drink lukewarm now
Hot and cold is not the thing for me

Absolutes are hidden
I’ve buried my convictions

Chorus:
I cannot be blind no more
Numb to what I’m living for
Help me stop this compromise that justifies these lies
I need passion in this life

I don’t want to impose
Who really needs to know what I believe
Cause no one likes rockin’ boats
And who would care to see the way I see

Absolutes are hidden
I’ve buried my convictions

I cannot be blind no more
Numb to what I’m living for
Help me stop this compromise that justifies these lies
I need passion in this life

So give me the fire, yeah
God give me Your fire
And raise this life higher

I cannot be blind no more
Numb to what I’m living for
Help me stop this compromise that justifies these lies
I need passion in this life

I cannot be blind no more
Numb to what I’m living for
Help me stop this compromise that justifies these lies
I need passion in this life

Grey's my favorite color, yeah!

Lời dịch

Màu xám là màu tôi yêu thích
Và tôi chưa bao giờ yêu trắng hay đen
Tôi sẽ uống một chút nước âm ấm
Nóng hay lạnh không dành cho tôi

Tất cả đều bị che giấu tuyệt đối
Tôi chôn vùi niềm tin của chính mình

Tôi không thể cứ mù quáng mãi
Tê liệt đi vì những mục đích sống của mình
Giúp tôi kìm giữ lại những thoả hiệp biện hộ những lời dối trá
Tôi cần chút cảm hứng trong cuộc sống này

Tôi không muốn phải đưa lưng ra gánh vác mọi chuyện
Ai thực sự muốn hiểu những điều tôi tin tưởng?
Bởi vì không ai thích ngồi trên một chiếc ghế bấp bênh
Và cũng không ai quan tâm đến chuyện nhìn thấy những điều tôi thấy

Tất cả đều bị che giấu tuyệt đối
Tôi chôn vùi niềm tin của chính mình

Tôi không thể cứ mù quáng mãi
Tê liệt đi vì những mục đích sống của mình
Giúp tôi kìm giữ lại những thoả hiệp biện hộ những lời dối trá
Tôi cần chút cảm hứng trong cuộc sống này

Thế nên hãy trao cho tôi một ngọn lửa
Chúa trời ban cho tôi một ngọn lửa
Và mang cuộc đời này lên một tầng cao mới

Tôi không thể cứ mù quáng mãi
Tê liệt đi vì những mục đích sống của mình
Giúp tôi kìm giữ lại những thoả hiệp biện hộ những lời dối trá
Tôi cần chút cảm hứng trong cuộc sống này

Tôi không thể cứ mù quáng mãi
Tê liệt đi vì những mục đích sống của mình
Giúp tôi kìm giữ lại những thoả hiệp biện hộ những lời dối trá
Tôi cần chút cảm hứng trong cuộc sống này

Xám là màu yêu thích của tôi!