Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Free As A Bird

Lời bài hát gốc

Free as a bird,
It's the next best thing to be.
Free as a bird.

Home, home and dry,
Like a homing bird I'll fly
As a bird on wings.

Whatever happened to
The life that we once knew
Can we really live without each other?

Where did we lose the touch
That seemed to mean so much?
It always made me feel so...

Free as a bird,
Like the next best thing to be.
Free as a bird.

Home, home and dry,
Like a homing bird I'll fly
As a bird on wings.

Whatever happened to
The life that we once knew?
Always made me feel so free.

Free as a bird.
It's the next best thing to be.
Free as a bird.
Free as a bird.
Free as a bird.

Lời dịch

Tự do như chim
Đó là điều tốt đẹp nhất tiếp theo khi tự do như chim.

Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp
Như chim về tổ, tôi sẽ bay,
Như một chú chim trên đôi cánh.

Bất kể điều gì đã xảy ra
Với cuộc đời mà chúng ta đã từng biết đến
Chúng ta có thể thực sự sống mà không cần nhau không?

Tại nơi nào, chúng ta đã đánh mất mối liên lạc
Mà có vẻ như vô cùng ý nghĩa này?
Nó luôn làm tôi cảm thấy...

Tự do như chim
Như là điều tốt đẹp nhất tiếp theo khi tự do như chim.

Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp
Như chim về tổ, tôi sẽ bay,
Như một chú chim trên đôi cánh.

Bất kể điều gì đã xảy ra
Với cuộc đời mà chúng ta từng biết đến
Luôn khiến tôi cảm thấy tự do.

Tự do như chim
Như là điều tốt đẹp nhất tiếp theo khi tự do như chim.
Tự do như chim.