Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Firefly

Lời bài hát gốc

Someone struck a match against the night
All I could see was you and I
I was captivated
A perfect little dream inside my head
And then reality crept in and erased it
For a while I thought that I could hold you
But you were just a temporary high

Firefly you drew me to you
Your beauty shines and
Lights up the sky
And you don’t know it
Do you
I wish I could keep you
Firefly, firefly

Something So beautiful and free
Was As never meant to be
Caged in
I thought I had you in my hand
I tried to catch you
But I can’t chase the wind
And every time I reach out to touch you
I remind myself you were meant to fly

Firefly you drew me to you
Your beauty shines and
Lights up the sky
And you don’t know it
Do you
I wish I could keep you
Firefly, firefly

I’d like to think
I’d be all that you wanted
But not even that is enough

Firefly you drew me to you
Your beauty shines and
Lights up the sky
And you don’t know it
Do you
I wish I could keep you
I wish I could keep you
Firefly
Firefly

Lời dịch

Đêm nay ai đó lại thổi lên một ánh lửa
Tất cả những gì tôi thấy chỉ là bạn và tôi
Bạn khiến tôi say mê
Một giấc mơ bé nhỏ hoàn hảo hiện ra trong đầu tôi
Nhưng rồi thực tại len vào và xua tan tất cả
Trong chốc lát, tỗi ngỡ rằng có thể giữ chân bạn
Nhưng bạn đâu có đứng yên ở đó

Đom đóm nhỏ bạn kéo tôi lại gần
Sự xinh đẹp của bạn lan tỏa
Và thắp sáng bầu trời đêm
Và bạn không biết điều đó, đúng không
Ước chi tôi có thể giữ bạn bên mình
Đom đóm nhỏ, đom đóm nhỏ

Có thứ gì đó rất xinh đẹp và tự do
Như thể chẳng bao giờ đáng bị giam cầm
Tôi ngỡ rằng bạn đã ở trong tay tôi
Tôi cố gắng bắt lấy bạn
Nhưng tôi chẳng thể đuổi kịp cơn gió
Và mỗi khi tôi với tay chạm vào bạn
Tôi lại nhắc mình rằng bạn được sinh ra để bay

Đom đóm nhỏ bạn kéo tôi lại gần
Sự xinh đẹp của bạn lan tỏa
Và thắp sáng bầu trời đêm
Và bạn không biết điều đó, đúng không
Ước chi tôi có thể giữ bạn bên mình
Đom đóm nhỏ, đom đóm nhỏ

Tôi muốn nghĩ rằng
Tôi sẽ là tất cả với bạn
Nhưng thế vẫn chưa đủ

Đom đóm nhỏ bạn kéo tôi lại gần
Sự xinh đẹp của bạn lan tỏa
Và thắp sáng bầu trời đêm
Và bạn không biết điều đó, đúng không
Ước chi tôi có thể giữ bạn bên mình
Ước chi tôi có thể giữ bạn bên mình
Đom đóm nhỏ,
Đom đóm nhỏ.