Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Every Little Thing

Lời bài hát gốc

EVERY LITTLE THING

When I'm walking beside her
People tell me I'm lucky.
Yes, I know I'm a lucky guy.
I remember the first time
I was lonely without her.
Can't stop thinking about her now.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
When I'm with her I'm happy
Just to know that she loves me.
Yes, I know that she loves me now.
There is one thing I'm sure of,
I will love her forever.
For I know love will never die.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
Every little thing she does,
She does for me, yeah.
And you know the things she does,
She does for me, oooh.
Every little thing.
Every little thing.
Every little ...

Lời dịch

Từng điều nhỏ nhặt....

Khi tôi đang đi cùng cô ấy
mọi người nói với tôi rằng tôi may mắn
Vâng, tôi biết tôi là một anh chàng may mắn.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên
lúc tôi cô đơn khi không có cô ấy
không thể nào ngừng nghĩ về cô ấy.
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Tôi hạnh phúc khi ở bên cô ấy
và biết rằng cô ấy cũng yêu tôi.
Vâng, tôi biết rằng cô ấy đang yêu tôi, ngay bây giờ.
Có một điều tôi vô cùng chắc chắn
tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi.
Bởi tôi biết tình yêu sẽ không bao giờ chết.
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Tất cả những điều bé nhỏ mà cô ấy làm,
cô ấy làm cho tôi, yeah.
Và bạn biết rằng những điều cô ấy làm,
cô ấy làm vì tôi....oooo
Từng điều nhỏ nhặt.
Từng điều nhỏ nhặt.
Từng điều nhỏ ...