Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Do You Know Me

Lời bài hát gốc

It's just the strangest thing
I've seen your face somewhere
And early evening dream
A past life love affair
Do you know me? At all
Do you know me? At all

In all my reverie
I thought I felt us there
A feather in my hand
a flower in your hair
Do you know me? At all
Do you know me? At all

Do you know me? At all
Do you know me? At all
Do you know me? At all
Do you know me? At all

Do you know me? At all
Do you know me? At all
Do you know me? At all
Do you know me? At all

Lời dịch

Đó là điều lạ lùng nhất
Anh đã nhìn thấy khuôn mặt em yêu ở khắp mọi nơi
Và trong con mơ gần đây
Chuyện tình ta trong quá khứ
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút

Trong mọi nỗi ảo tưởng của anh
Anh đã nghĩ anh cảm thấy chúng ta đang ở nơi đó
Nhẹ cánh lông hồng trên tay
Nhành hoa thắm gài trên mái tóc em
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút

Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút

Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút
Em có thấy anh không? Dù chỉ một chút