Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Best Years Of Our Lives (Ft. Avril Lavigne)

Lời bài hát gốc

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)

We had the best years of our lives,
But you and I would never be the same,
September took me by surprise,
And I was left to watch the seasons change.

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)

It's been so quiet since you're gone,
And everyday feels more like a year,
Sometimes I wish I could move on,
The memories would all just disappear.

So many things I should've,
Said when I had the chance,
So many times we took it all for granted.

[CHORUS]
I 'd never thought this could ever end,
I'd never thought I'd lose my best friend,
Everythi ng is different now,
Can we stop the world from turning?

I'd never thought I'd have to let you go,
I'd never thought I'd ever feel this low,
I wish I could go back,
And we'd stop the world from turning.

Oh oh oo Oh Oh oo... (2x)

Looking back on better days,
When we were young, we thought we knew so much.
And now it seems so far away,
I'm wondering If I was good enough.

So many things I should've,
Said when I had the chance,
So many times we took it all for granted.

[CHORUS]
I 'd never thought we would ever end,
I'd never thought I'd lose my best friend,
Everything is different now,
Can we stop the world from turning?

I'd never thought I'd have to let you go,
I'd Never thought I'd ever feel this low,
I Wish I could go back,
And we'd stop the world from turning.

Gone are all the days,
When we swore we'd never break,
And now I'm left here alone.

Gone are all the days,
When we swore we'd never change,
And now I'm left here alone.

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)
Oh oh ooo..

Oh oh oo Oh Oh oo...
I'd never thought this would ever end,
Oh oh oo Oh Oh oo...
I'd never thought I'd lose my best friend,
Oh oh oo Oh Oh oo...
Everything is different now,
Oh oh oo Oh Oh oo...
Can we stop the world from turning?

[CHORUS]
I 'd never thought this could ever end,
I'd never thought I'd lose my best friend,
Everythi ng is different now,
Can we stop the world from turning?

I'd never thought I'd have to let you go,
I'd Never thought I'd ever feel this low,
I Wish I could go back,
And we'd stop the world from turning.

Oh oh oo Oh Oh oo... (2x)
Oh oh oo ooo.

Lời dịch

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)

Evan:
Chúng ta đã có những năm tháng tốt đẹp nhất trong đời
Thế nhưng em và anh sẽ không như thế nữa
Tháng chín đã mang lại cho anh sự ngạc nhiên
Và anh bỏ qua chẳng xem sự thay đổi các mùa

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)

Avril:
Thật tĩnh lặng từ khi anh cất bước ra đi
Và mỗi ngày cảm thấy dài như một năm vậy
Đôi khi em ước em có thể bước tiếp
Tất cả những kỷ niệm sẽ dần tan biến

Evan:
Đã có nhiều điều anh đáng nên
Nói ra khi anh đã thay đổi chính mình
Avril:
Có nhiều lúc chúng ta đã trọn vẹn hiến dâng

ĐK: Song ca
Em (anh) chưa từng nghĩ tình yêu chúng ta sẽ chấm hết
Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) sẽ đánh mất người bạn thân nhất của mình
Lúc này mọi thứ thật khác biệt
Chúng ta có thể làm thế giới ngừng quay được không

Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) phải để anh ra đi
Em (anh) chưa từng nghĩ em (anh) cảm thấy tệ thế này
Em (anh) ước anh(em) có thể quay trở lại
Và chúng ta sẽ làm thế giới ngừng quay

Oh oh oo Oh Oh oo... (2x)

Evan:
Nhìn lại những ngày tháng tươi đẹp
Avril:
Khi ta còn trẻ, chúng ta đã nghĩ sẽ hiểu nhau nhiều hơn
Và giờ nó dường như đã quá xa vời
Evan:
Anh tự hỏi nếu anh đã đủ tốt thì

Evan:
Đã có nhiều điều anh đáng nên
Nói ra khi anh đã thay đổi chính mình
Avril:
Có nhiều lúc chúng ta đã trọn vẹn hiến dâng

ĐK: Song ca
Em (anh) chưa từng nghĩ tình yêu chúng ta sẽ chấm hết
Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) sẽ đánh mất người bạn thân nhất của mình
Lúc này mọi thứ thật khác biệt
Chúng ta có thể làm thế giới ngừng quay được không

Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) phải để anh ra đi
Em (anh) chưa từng nghĩ em (anh) cảm thấy tệ thế này
Em (anh) ước anh(em) có thể quay trở lại
Và chúng ta sẽ làm thế giới ngừng quay

Evan:
Ngày tháng kia đã chấm hết rồi
Khi chúng ta đã thề rằng sẽ không bao giờ chia tay
Và giờ anh đơn độc bị bỏ lại nơi đây

Avril:
Ngày tháng kia đã chấm hết rồi
Khi chúng ta đã thề rằng sẽ không bao giờ chia tay
Và giờ em đơn độc bị bỏ lại nơi đây

Oh oh oo Oh Oh oo... (3x)
Oh oh ooo..

Oh oh oo Oh Oh oo...
Anh chưa từng nghĩ tình yêu chúng ta sẽ chấm hết
Oh oh oo Oh Oh oo...
Anh chưa từng nghĩ anh sẽ đánh mất người bạn thân nhất của mình
Oh oh oo Oh Oh oo...
Lúc này mọi thứ thật khác biệt
Oh oh oo Oh Oh oo...
Chúng ta có thể làm thế giới ngừng quay được không

ĐK:
Em (anh) chưa từng nghĩ tình yêu chúng ta sẽ chấm hết
Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) sẽ đánh mất người bạn thân nhất của mình
Lúc này mọi thứ thật khác biệt
Chúng ta có thể làm thế giới ngừng quay được không

Em (anh) chưa từng nghĩ em(anh) phải để anh ra đi
Em (anh) chưa từng nghĩ em (anh) cảm thấy tệ thế này
Em (anh) ước anh(em) có thể quay trở lại
Và chúng ta sẽ làm thế giới ngừng quay

Oh oh oo Oh Oh oo... (2x)
Oh oh oo ooo.