Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Amazing Grace (My Chains are Gone)

Lời bài hát gốc

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Chorus:
My chains are gone
I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

Chorus(x2)

The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine
Will be forever mine
You are forever mine

Lời dịch

Ơn huệ cao vời
Âm thanh sao ngọt ngào
Đã cứu lấy kẻ khốn nạn như con
Con đã mất, nay lại tìm thấy
Đã mù, nhưng được thấy
Ơn huệ đó đã dạy trái tim con biết kính sợ
Và cho nỗi sợ con được xoa dịu
Ơn huệ quí giá biết bao
Giờ phút con lần đầu tin tưởng

Chorus:
Xiếng xích con đã tháo gỡ
Con được trả tự do
Chúa tôi, Đấng cứu thế đã chuộc tôi
Và lòng nhân ái của Người ngự trị như thác lũ
Tình yêu vĩnh cửu, ơn huệ lớn lao

Chúa đã hứa ban sự tốt đẹp cho con
Lời Ngài hi vọng con tin tưởng
Ngài là người che chở và là định mệnh
Chừng nào đời này còn kéo dài

Chorus(x2)
Trái Đất này rồi sẽ tan rã như tuyết
Mặt Trời thôi chiếu sáng
Nhưng Thiên Chúa, Người gọi tôi dưới đây
Sẽ mãi mãi là của tôi
Sẽ mãi mãi là của tôi
Ngài mãi mãi là của tôi